Wymiarowanie elementów stalowych i żelbetowych według EUROKODÓW z wykorzystaniem Autodesk® Robot™ Structural Analysis 2012 – pro

Autodesk® Robot™ Structural Analysis 2012 to wszechstronna i szybka aplikacja, dedykowana dla branzy konstrukcyjnej. W programie projektant wymodeluje, zaprojektuje, dokona analizy, zwymiaruje i przygotuje dokumentacje kazdego rodzaju konstrukcji.

 

Coraz bardziej złozone konstrukcje oraz krótkie terminy realizacji skłaniaja projektantów do siegania po zintegrowana platforme projektowa Autodesk® Robot™ Structural Analysis 2012. Oferuje ona projektowanie w jednym, spójnym srodowisku pracy, od modelowania i analizy statycznej, przez wymiarowanie i optymalizacje do przygotowania raportów z obliczen i dokumentacji rysunkowej. Oprogramowanie Autodesk® Robot ™ Structural Analysis 2012 pozwala skutecznie konkurowac w warunkach wolnorynkowej rywalizacji i realizowac złozone, takze miedzynarodowe projekty. Program obsługuje wiele jezyków (np. polski, angielski, francuski, rumunski, rosyjski, japonski, chinski) i co wazne, analize mozna przeprowadzic w jednym jezyku, a dokumentacje wygenerowac w innym.

Na szczególna uwage zasługuje zastosowana w programie technologia modelowania informacji o budynku (BIM) i dwukierunkowa wymiana danych z programem Autodesk® Revit® Structure. Pozwalaja one na połaczenie modeli: konstrukcyjnego i fizycznego) i analitycznego oraz na bardziej precyzyjne przeprowadzanie analizy, a co za tym idzie uzyskanie dokładniejszych wyników. Przy uzyciu oprogramowania Autodesk® Robot™ Structural Analysis 2012 projektanci konstrukcji moga równiez płynnie przesyłac wybrane dane projektowe do programu Auto- CAD® Structural Detailing, aby wygenerowac dokumentacje koncowa i rysunki konstrukcyjne.
Pozwala to na sprawne uwzglednianie zmian, uaktualnianych na biezaco w całym modelu, takze w dokumentacji. Rozwiazanie takie oszczedza czas poswiecany dotychczas na wykonywanie tych samych czynnosci w róznych aplikacjach. Program jest łatwym w uzyciu i wydajnym narzedziem do liniowych i nieliniowych analiz statycznych oraz dynamicznych i sejsmicznych. Jest wyposazony w zaawansowane metody modelowania i automatycznego generowania siatek elementów skonczonych oraz w najnowoczesniejsze solvery obliczeniowe. Nie sposób w krótkim artykule opisac wszystkich mozliwosci tak wszechstronnego programu, jakim jest Autodesk® Robot ™ Structural Analysis 2012, dlatego skupie sie na bardziej szczegółowym omówieniu projektowania oraz wymiarowania elementów zelbetowych i stalowych. Projektant ma do dyspozycji ponad 60 baz danych z profilami konstrukcyjnymi i materiałami z całego swiata. Autodesk® Robot™ Structural Analysis 2012 wyposazony jest w zintegrowane moduły, umozliwiajace wymiarowanie elementów zelbetowych i stalowych (w tym równiez połaczen profili stalowych) w oparciu o ponad 40 miedzynarodowych norm stalowych i 30 norm zelbetowych (w tym normy polskie i Eurokody).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moduł wymiarowanie stali/aluminium

Moduł wymiarowanie stali/aluminium przeznaczony jest do wymiarowania płaskich i przestrzennych konstrukcji, w tym miedzy innymi wg Eurokodu PN-EN 1993-1:2006/AC2009 oraz PN- -90/B-03200. Projektant na kazdym etapie ma mozliwosc zmiany normy wymiarujacej i dopasowania odpowiednich parametrów i współczynników. W programie moga byc wymiarowane wszystkie typy profili stalowych dostępne w bibliotekach, jak równiez te stworzone przez projektanta.
Mozliwosci:

 • Użytkownik moze tworzyc dowolne definicje typu preta (współczynniki wyboczenia, zwichrzenia, ugiecia itd.).
 • Wymiarowanie pojedynczych pretów, jak równiez całych grup dla dowolnego zestawu obciazen.
 • Łatwy dostep do kompletu danych o kazdym wymiarowanym elemencie. Jedno „klikniecie” daje dostep do kompletu informacji, podzielonych na wyniki uproszczone i szczegółowe. W jednym miejscu podane sa przypadki wymiarujace(?) oraz informacje o charakterystykach przekroju, materiale, uzytych normach, siłach przekrojowych i przemieszczeniach. Na uwage zasługuje fakt umieszczenia informacji o numerach tabel i pozycji w normie, według których zostały zastosowane współczynniki i uzyte wzory. Daje to projektantowi mozliwosc szybkiej i sprawnej weryfikacji otrzymanych wyników.
 • Pogrupowania konstrukcji na grupy elementów (np. słupy, rygle, płatwie itp.) i dokonania automatycznej optymalizacji przyjetych profili stalowych. 
 • Dokonywanie szybkich zmian parametrów obliczeniowych na kazdym etapie analizy.
 • Eksport danych do programu Auto- CAD Structural Detailing – Stal (łacznie ze zwymiarowanymi połaczeniami) i wygenerowanie rysunków wykonawczych.

Moduł wymiarowanie stali: połaczenia

Moduł wymiarowanie stali: połaczenia przeznaczony jest do połaczen wg Eurokodu PN-EN 1993-1-8:2006/AC2009 oraz PN-90/B-03200.
Mozliwosci:

 • Bogata baza połaczen spawanych i na sruby.
 • Automatyczne generowanie wymiarowanych typów połaczen z modelu konstrukcji.
 • Automatyczne pobieranie wartosci sił przekrojowych z modelu konstrukcji.
 • Dokonywanie dowolnych zmian parametrów połaczen (grubosci i wielkosci blach, srednic i rozstawu srub, spoin itd.).
 • Widok połaczenia 3D oraz schemat połaczenia z opisem elementów i wymiarami aktualizowany równolegle z wprowadzanymi zmianami.
 • Przy recznym wprowadzaniu danych i obciazen mozna wykorzystac ten moduł jak „kalkulator” połaczen.
 • Projektant uzyskuje kompletna i spójna dokumentacje z obliczen (łacznie ze zwymiarowanym i opisanym schematem połaczenia i informacjami o pozycjach w normie, według których zostały dokonywane obliczenia). Daje to projektantowi pełna kontrole i przejrzystosc nad wykonywanymi obliczeniami.

Moduł wymiarowanie zelbetu

Moduł wymiarowanie zelbetu przeznaczony jest do wymiarowania płaskich i przestrzennych konstrukcji pretowych (belki, słupy) oraz płyt i scian, w tym miedzy innymi wg Eurokodu PN-EN 1992- 1-1:2004/AC2008 oraz PN-B-03264.
Mozliwosci:

 • Projektant ma mozliwosc obliczenia potrzebnego zbrojenia teoretycznego i rzeczywistego.
 • Automatyczne pobieranie wartosci sił przekrojowych z modelu konstrukcji dla wybranych elementów konstrukcji.
 • Mozliwosc dokonania w kazdym momencie podczas wymiarowania „recznej” korekty danych i wyników uzyskanych z modelu konstrukcji. Umozliwia to duza elastycznosc i szybka weryfikacje róznych wariantów.
 • Notka z obliczen w jednym miejscu w sposób zwiezły i bardzo czytelny podaje przyjete załozenia obliczeniowe, wyniki obliczen statycznych i wymiarowania, jak równiez ilosciowe zestawienie materiałów.
 • Mozliwosc dowolnego kształtowania pretów zbrojeniowych (zbrojenia głównego, strzemion, łaczników, dodawania zbrojenia konstrukcyjnego) – pozwala na przygotowanie w sposób parametryczny gotowych rysunków wykonawczych.
 • Mozliwosc wygenerowania gotowych rysunków konstrukcyjnych poszczególnych elementów, jak równiez grupowania wielu elementów na jednym rysunku.
 • Mozliwosc eksportu gotowych rysunków do programu AutoCAD® Structural Detailing – zelbet i dokonania w nim dowolnych zmian i korekt.

W analogiczny sposób jak elementy stalowe mozna wykonac wymiarowanie elementów drewnianych w module „wymiarowanie drewna” według Eurokodu PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 oraz PN-B-03150.

 

 

Krzysztof Knapik,
Inzynier Aplikacji AEC,
Dział Datech

Tech Data Polska Sp. z o.o. jest dystrybutorem oprogramowania Autodesk® Robot ™ Structural Analysis 2012 w Polsce.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×