Zastosowania

Produkty do zarządzania dokumentacją, z rodziny Autodesk Vault, obejmują następujące programy:

 1. Autodesk Vault
 2. Autodesk Vault Workgroup
 3. Autodesk Vault Collaboration
 4. Autodesk Vault Professional.

                                                  

 1. Autodesk Vault
 • Autodesk Vault jest podstawą rozwiązania dla zarządzania danych.. Dostarczając jedną, bezpieczną składnicę dla danych projektowych, Autodesk Vault jest ściśle powiązany ze wszystkimi produktami firmy Autodesk do projektowania branżowego. Przechowując projekty w jednym miejscu, inżynierowie mogą w prosty sposób znaleźć odpowiednie dane projektowe, odwołać się do nich i ponownie z nich skorzystać.
 • Wybrane funkcje programu
  • Narzędzia do zarządzania plikami
  • Wsparcie dla ponownego użycia danych
  • Wyszukiwanie dokumentów
  • Integracja z narzędziami CAD

 

 1. Autodesk Vault Workgroup
 • Autodesk Vault Workgroup 2012 posiada wszystkie funkcje zawarte w Autodesk Vault oraz oferuje łatwe tworzenie i udostępnianie informacji cyfrowych prototypów poprzez bezpieczną organizację, zarządzania i śledzenia danych z centralnej lokalizacji. Dane projektowe  posiadają funkcję zarządzania i kontroli dostępu, dzięki czemu unikamy dostępu niepowołanych osób do zasobów projektowych oraz mamy do dyspozycji funkcje, aby szybko znaleźć i śledzić, kiedy, dlaczego i kto dokonał zmian w projekcie. 
 • Wybrane funkcje programu:
  • Wyszukiwanie dokumentów
   • Potężne funkcje wyszukiwania i filtrowania
   • Organizowanie i klasyfikowanie danych
   • Bezpośredni dostęp do informacji DM z modelu Inventor
  • Bezpieczeństwo danych
   • Wpisywanie / Wypisywanie (Check in / Check out)
   • Funkcje konfigurowalne dla użytkowników, grup i ról
   • Kontrola dostępu wg statusu (np. zatwierdzonych dokumentów nie można modyfikować)
  • Kontrola kolejnych wersji plików
   • Skuteczne zarządzanie wersjami przez wyróżnianie bieżącej wersji i łatwy dostęp do wcześniejszych wersji
   • Praktyczne porównywanie wersji i wyświetlanie różnic między nimi
   • Przejrzyste zarządzanie wszystkimi zespołami, podzespołami i komponentami używanymi w każdej wersji
  • Dostęp do bazy Vault z poziomu przeglądarki internetowej
 1. Autodesk Vault Collaboration
 • Rozwiązania Autodesk do zarządzania danymi cyfrowego prototypowania, posiada wszystkie funkcje zawarte w programie Autodesk Vault Workgroup oraz zawiera zaawansowany zestaw narzędzi administratorskich potrzebnych do zarządzania dużymi grupami roboczymi. W wersji Autodesk Vault Collaboration mamy bezpośredni dostęp do danych projektowych z poziomu przeglądarki internetowej z funkcją podglądu i wydruku danych projektowych.

 

 1. Autodesk Vault Professional.
 • Autodesk Vault Professional, bezpiecznie przechowuje i zarządza informacjami technicznymi, danymi projektowymi i dokumentami. Wersja Professional posiada wszystkie funkcjonalności wersji Collaboration oraz dodatkowo do dyspozycji mamy narzędzia potrzebne do śledzenia zleceń zmian inżynierskich, zarządzania listą materiałów (BOM) i współpracy poprzez integrację z systemami ERP.

 


 

Wyzwania i problemy

 •    Czasochłonne wyszukiwanie dokumentów
 •    Brak zabezpieczenia danych
 •    Brak automatyzacji
 •    Niewystarczający poziom wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji
 •    Niewystarczający recykling istniejących części
 •    Brak zarządzania wydaniami i zmianami
 •    Nieprawidłowe tworzenie i ręczne przenoszenie zestawień komponentów (BOM) do systemu ERP
   

Kluczowe funkcje

 •    Zarządzanie projektem

 http://download.autodesk.com/us/vault/videos2012/vault_2012_best_in_class_cad_1300x780.html

 •    Zarządzanie zmianami

http://download.autodesk.com/us/vault/videos2012/vault_2012_revision_mgmt_1300x780.html

 •    Projektowanie współbieżne — wielu użytkowników może pracować nad tym samym projektem bez wzajemnego nadpisywania danych

http://download.autodesk.com/us/vault/videos2012/vault_2012_concurrent_design_1300x780.html
 

 

Oprogramowanie do zarządzania danymi Autodesk® Vault ułatwia organizowanie, śledzenie oraz zarządzanie informacjami i dokumentami projektowymi, technicznymi i dotyczącymi symulacji. Pomaga zarządzać wprowadzanymi zmianami oraz szybko wyszukiwać dane i ponownie je wykorzystywać, a tym samym zwiększa kontrolę nad projektami i usprawnia zarządzanie nimi.
Niezależnie od tego, czy członkowie zespołu pracują w jednym biurze czy w wielu różnych miejscach, oprogramowanie Autodesk Vault pozwala efektywniej współpracować oraz udostępniać informacje innym działom, co zwiększa wartość danych projektowych. Technologia Autodesk Vault jest bezpośrednio zintegrowana z aplikacjami do projektowania firmy Autodesk®, takimi jak AutoCAD®,
Autodesk® Inventor® i Autodesk® Revit®, dzięki czemu danymi można zarządzać nie zmieniając sposobu pracy.

Gdzie kupić

Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kraków
Lublin
Łódź
Opole
Poznań
Przemyśl
Radom
Rzeszów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Sieradz
Tychy
Warszawa
Wrocław
2CAD Global Group
00-203 Warszawa
ul. Bonifraterska 17
tel. +48 22 299 31 69
ABCAD Krzysztof Zawartka
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 37
tel. +48223702299
AEC Design
01-743 Warszawa
Głogowska 31
tel. (22) 746 05 30
08-110 Siedlce
Sokołowska 50
tel. (25) 644 33 49
98-200 Sieradz
Wojewódzki 3 bud. A. pok. 541
tel. (43) 826 33 99
Aplikom Sp. z o.o.
94-104 Łódź
Obywatelska 137
tel. (42) 28 81 600
Biś Computers
31-108 Kraków
Smoleńsk 25
tel. (12) 292 78 90
BUDiKOM
61-461 Poznań
Czechosłowacka 16
tel. (61) 830 16 77
Cadsoft
01-244 Warszawa
ul. Bema 60
tel. (+48 22) 862 30 50
31-153 Kraków
ul. Szlak 65
tel. (+48 12) 661 70 35
43-100 Tychy
ul. Piłsudskiego 12
tel. (+48 32) 325 72 95
Designers S.J.
02-408 Warszawa
Franciszka Szuberta 27
tel. (22) 863 86 77
20-481 Lublin
Olszewskiego 11
tel. (81) 463 45 86
45-061 Opole
Katowicka 65 lok. 5
Evatronix S.A.
43-300 Bielsko-Biała
W. Przybyły 2
tel. +48334995900
Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.
02-956 Warszawa
ul. Rumiana 3c
tel. +48222570080
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Komuny Paryskiej 14
tel. +48 32 386 90 15
MAT S.J. Usługi Informatyczne
30-363 Kraków
Rzemieślnicza 1 p.608
tel. (12) 252 06 00
35-307 Rzeszów
Armii Krajowej 80
tel. (17) 859 07 87
P.A. Nova S.A.
44-100 Gliwice
Grodowa 11
tel. (32) 40 04 102
40-833 Katowice
Dulęby 7
tel. (32) 353 00 08
37-700 Przemyśl
Lwowska 52
tel. (16) 675 19 66
PCC Polska
50-411 Wrocław
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
tel. 71 347 10 11
PROCAD SA
80-264 Gdańsk
Kartuska 215
tel. (58) 739 68 00
60-702 Poznań
Głogowska 31/33
tel. (61) 278 55 00
26-600 Radom
Kraszewskiego 1/7
tel. (48) 386 10 00
02-626 Warszawa
Niepodległości 69
tel. (22) 242 80 00
40-013 Katowice
Staromiejska 7
tel. (32) 445 00 10
51-116 Wrocław
Wołowska 18
tel. (71) 723 77 00
PSP Solution
85-766 Bydgoszcz
Fordońska 246
tel. (52) 321 66 03
Robobat Polska Sp. z o.o.
31-315 Kraków
Radzikowskiego 47A
tel. (12) 639 25 00
Thesar-Pro Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
Robinii 7
tel. (22) 867 87 82

Programy współpracujące

Wymagania systemowe

Wymagania dotyczące instalacji

Wymagania dotyczące instalacji zależą od tego, czy została zainstalowana poprzednia wersja programu Autodesk Data Management Server.

 • Użytkownicy korzystający z poprzedniej wersji programu Autodesk Data Management Server
  • ​Jeśli z poprzednimi wersjami programu Autodesk Data Management Server zainstalowano program Microsoft® SQL 2005 Express
   Przed zainstalowaniem najnowszej wersji programu Vault należy wykonać uaktualnienie do programu Microsoft SQL 2008 Express z dodatkiem Service Pack 3.
  • Jeśli z poprzednimi wersjami programu Autodesk Data Management Server zainstalowano program Microsoft® SQL 2008 Express:
   Przed zainstalowaniem najnowszej wersji programu Vault należy zainstalować dodatek Service Pack 3 dla programu Microsoft SQL 2008 Express.
 • Nowi użytkownicy
  • Jeśli nie wykryto żadnej poprzedniej wersji serwera SQL lub jeśli nie jest nawiązywane połączenie z istniejącym zdalnym wystąpieniem oprogramowania SQL, domyślnie instalowany jest program Microsoft® SQL Server 2008 Express z dodatkiem Service Pack 3.

W przypadku używania programu Autodesk Data Management Server na stacji roboczej może on obsługiwać około 10 równoczesnych klientów repozytorium. Dodatkowi użytkownicy mogą być obsługiwani po zainstalowaniu programu Autodesk Data Management Server w serwerowym systemie operacyjnym Windows.

Jeśli podczas instalacji zostanie wykryta zgodna lokalna baza danych SQL, wyświetlony zostanie monit o migrację danych po ukończeniu instalacji.

Uwaga: Jeśli wykryta zostanie baza danych, która nie jest zgodna z nową wersją programu Autodesk Data Management Server, należy ją usunąć, aby zainstalować serwer.

Autodesk Vault Server — wymagania

Obsługiwane systemy operacyjne
System 32-bitowy 64-bitowy
Microsoft Windows 2008 Server R2 Standard, Enterprise (SP1) NIE TAK
Microsoft Windows 2011 Small Business Server Essentials, Standard NIE TAK
Microsoft Windows Server 2012 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter NIE TAK
Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials, Standard, Datacenter NIE TAK
Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise (SP1) (tylko Vault Basic)* TAK TAK
Microsoft Windows 8 Professional, Enterprise (tylko Vault Basic)* TAK TAK
Microsoft Windows 8.1. Professional, Enterprise (tylko Vault Basic)* TAK TAK

*System operacyjny nie obsługuje replikacji repozytorium

Obsługiwane bazy danych (Wymagania pojedynczej lokalizacji)
System 32-bitowy 64-bitowy
Microsoft SQL Server®2008 Express, Workgroup, Standard, Enterprise (SP3) TAK TAK
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Standard, Enterprise (SP2) TAK TAK
Microsoft SQL Server 2012 Express, Standard, Enterprise (SP1) TAK TAK

Wymagania replikacji
System 32-bitowy 64-bitowy
Microsoft SQL Server®Standard, Enterprise (SP3) TAK TAK
Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Enterprise (SP2) TAK TAK
Microsoft SQL Server 2012 Standard, Enterprise (SP1) TAK TAK

Typ procesora

Wymagania dotyczące serwera Vault (pojedyncza lokalizacja):

 • Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD® Athlon™, 2 GHz lub szybszy (minimum).
 • Procesor Intel Pentium 4 lub dwurdzeniowy AMD 64-bitowy, 3 GHz lub szybszy (zalecany).
 • Wymagania dotyczące serwera Vault (replikacja)
 • Procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon, 3 GHz lub szybszy (minimum).
 • Procesor Intel Pentium 4 lub dwurdzeniowy AMD 64-bitowy, 3 GHz lub szybszy (zalecany).

Pamięć

 • Wymagania dotyczące serwera Vault:
  • 4 GB RAM (minimum)
  • 8 GB RAM (zalecane)
 • Serwer Vault (witryna zdalna dla replikacji wielu witryn – instalacja ADMS)
  • 4 GB RAM (minimum)
  • 8 GB RAM (zalecane)
 • Serwer Vault (pełna replikacja – instalacja ADMS i SQL)
  • 8 GB RAM (minimum)
  • 16 GB RAM (zalecane)

Dysk twardy

 • Wymagania dotyczące serwera Vault
  • 100 GB wolnego miejsca na dysku (minimum)
  • 200 GB wolnego miejsca na dysku (zalecane)
 • Serwer Vault (witryna zdalna dla replikacji wielu witryn – instalacja ADMS)
  • 150 GB wolnego miejsca na dysku (minimum)
  • 300 GB wolnego miejsca na dysku (zalecane)
 • Serwer Vault (pełna replikacja – instalacja ADMS i SQL)
  • 300 GB wolnego miejsca na dysku (minimum)
  • 500 GB wolnego miejsca na dysku (zalecane)

Wymagania dotyczące serwera plików Autodesk Vault

Obsługiwane systemy operacyjne
System 32-bitowy 64-bitowy
Microsoft Windows 2008 Server R2 Standard, Enterprise (SP1) NIE TAK
Microsoft Windows 2011 Small Business Server Essentials, Standard NIE TAK
Microsoft Windows Server 2012 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter NIE TAK
Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials, Standard, Datacenter NIE TAK

Typ procesora

 • Wymagania dotyczące serwera plików Vault
  • Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD® Athlon™, 2 GHz lub szybszy (minimum).
  • Procesor Intel Pentium 4 lub dwurdzeniowy AMD 64-bitowy, 3 GHz lub szybszy (zalecany).

Pamięć

 • Wymagania dotyczące serwera plików Vault
  • 4 GB RAM (minimum)
  • 8 GB RAM (zalecane)

Dysk twardy

 • Wymagania dotyczące serwera plików Vault
  • 150 GB wolnego miejsca na dysku (minimum)
  • 300 GB wolnego miejsca na dysku (zalecane)

Wymagania programu Autodesk Vault Client

Systemy operacyjne
System 32-bitowy 64-bitowy
Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise (SP1 TAK TAK
Microsoft Windows 8 Professional, Enterprise TAK TAK
Microsoft Windows 8.1. Professional, Enterprise TAK TAK

Typ procesora

 • Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD® Athlon™, 1.6 GHz lub szybszy (minimum).
 • Procesor Intel Pentium 4 lub dwurdzeniowy AMD 64-bitowy, 2 GHz lub szybszy (zalecany).

Pamięć

 • 2 GB RAM (minimum)
 • 4 GB RAM (zalecane)

Dysk twardy

 • 6 GB wolnego miejsca na dysku (minimum)
 • 10 GB wolnego miejsca na dysku (zalecane)

Microsoft® Office (Excel®, PowerPoint®, Word)

 • Office 2010 (SP1) i 2013 (32-bitowy lub 64-bitowy)

Microsoft® Outlook®

 • Office 2010 (SP1) i 2013 (32-bitowy lub 64-bitowy)

Przeglądarki

 • Internet Explorer® 9, 10, 11
 • Mozilla Firefox® 25
 • Google® Chrome™ 31

Inne wymagania programu Vault 2015

Te dodatkowe wymagania należy zrealizować przed przystąpieniem do instalacji programu Vault.

Dodatkowe wymagania

 • Do instalowania z dysku wymagany jest napęd DVD.
 • Nośniki instalacyjne systemu operacyjnego.
 • Połączenie internetowe umożliwiające pobieranie z sieci WWW oraz dostęp do usługi Subscription Aware i pomocy programu Vault.
 • Zalecane są ustawienia umożliwiające systemowi Microsoft Windows zarządzanie pamięcią wirtualną stosownie do potrzeb. Ilość wolnego miejsca na dysku twardym powinna być przynajmniej dwukrotnie większa od pamięci systemowej.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×