Zastosowania

Program przeznaczony dla branży konstrukcyjno - budowlanej. Umożliwia stworzenie parametrycznego modelu 3D konstrukcji zgodnie z założeniami idei BIM.
Na podstawie modelu generowana jest dokumentacja projektowa, która dzięki parametrycznemu silnikowi zarządzania zmianami, jest aktualizowana na bieżąco podczas wprowadzania modyfikacji do modelu.
Specjalne narzędzia pozwalają na weryfikację kolizji w modelu 3D pomiędzy obiektami z różnych branż, a także stworzenie precyzyjnych zestawień materiałowych.
Dzięki temu projekt jest zoptymalizowany nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale również i kosztowym.
Bardzo istotnym elementem odróżniającym Revita Structure od innych tego typu aplikacji na rynku, jest dwojaki charakter powstającego modelu: jednocześnie budowany jest model fizyczny(bryłowy) i analityczny (obliczeniowy) konstrukcji, który może posłużyć do wykonania analiz wytrzymałościowych w programach obliczeniowych. Świetnym przykładem takiej współpracy może być dwukierunkowy transfer danych pomiędzy Autodesk Revit Structure, a Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
 

Wyzwania i problemy

 • presja czasu i budżetu
 • wprowadzanie zmian na wszystkich rysunkach, arkuszach i zestawieniach
 • komunikacja z innymi branżami
 • dokładność i precyzja rysunków i zestawień
   

Kluczowe funkcje

 • model 3D konstrukcji

Od samego początku użytkownik pracuje w przestrzeni 3D wstawiając do modelu rzeczywiste obiekty budowlane takie jak: belki, słupy, ściany, płyty, stężenia, fundamenty itd.
Obiekty połączone są wzajemnymi zależnościami, które sprawiają, że propagacja zmian w modelu odbywa się automatycznie.
Dzięki trójwymiarowej wizualizacji budowli, projektant bardzo łatwo może wychwycić błędy projektowe/konstrukcyjne i odpowiednio szybko podjąć działania w celu poprawy, optymalizacji lub zmiany przyjętych rozwiązań.
Model 3D pełni również bardzo ważną rolę w komunikacji pomiędzy różnymi uczestnikami procesu projektowego, a także pomaga komunikować intencje projektowe osobom nie związanym bezpośrednio z projektowaniem.

 • model analityczny

Równolegle z reprezentacją bryłową obiektów (model fizyczny), tworzony jest model analityczny, czyli obliczeniowy.
Model ten dziedziczy z modelu fizycznego szereg cech jak np.: materiał wraz z parametrami fizycznymi tegoż materiału oraz profil (przekrój). Niezależnie natomiast względem modelu fizycznego definiowane są warunki brzegowe, długość, kształt (aproksymacja dla elementów krzywoliniowych), a także położenie.
Ze względu na różnice jakie występują pomiędzy modelem rzeczywistym budowli, a modelem obliczeniowym, użytkownik ma możliwość edycji modelu analitycznego bez ingerencji w model fizyczny (bryłowy).
Dzięki temu można realizować równolegle dwa ważne aspekty projektowe: zachować poprawność dokumentacji budowlanej, a także spełnić założenia komputerowych metod obliczeniowych warunkujących wykonalność i poprawność analizy.

Autodesk Revit Structure współpracuje bezpośrednio z Autodesk Robot Structural Analysis Professional. W przypadku tej pary, mamy do czynienia z dwukierunkową wymianą danych bez żadnych formatów pośrednich.

 • bazy profili, materiałów, śrub

Revit Structure posiada rozbudowaną bibliotekę profili stalowych zarówno zimnogiętych jak i gorącowalcowanych odpowiadającą bazom istniejącym w AutoCAD Structural Detailing i Autodesk Robot Structural Analysis. Dzięki temu możliwa jest efektywna wymiana danych pomiędzy tymi aplikacjami.
Ponadto każdy obiekt może mieć przypisany odpowiedni materiał z bazy wraz ze wszystkimi parametrami fizycznymi charakterystycznymi dla tego materiału.
Biblioteka obejmuje bazy charakterystyczne dla ponad 40 krajów.

 • zbrojenie 3D

Zestaw narzędzi pozwala na stworzenie modelu 3D zbrojenia konstrukcji, a następnie wygenerowania dokumentacji wykonawczej. Wykrywanie kolizji pomiędzy prętami, automatyczna numeracja, automatyczne etykiety czy możliwość zestawiania w obrębie pojedynczej części lub całego modelu to tylko niektóre z dedykowanych narzędzi do zbrojenia konstrukcji.

 • części (eng. Parts)

Możliwość podziału modelu na części pozwala na planowanie procesu realizacji. Narzędzia te umożliwiają przeprowadzenie symulacji oraz optymalizacji procesu prefabrykacji budowli na etapie projektowym.

 • weryfikacja kolizji

Program posiada wbudowane narzędzia do weryfikacji kolizji pomiędzy obiektami różnych kategorii i z różnych branż. Dzięki temu już na etapie projektu można wychwycić większość błędów i uniknąć kosztownych poprawek w trakcie realizacji. Produkt, jakim jest projekt wychodzący z biura, jest wyższej jakości co bezpośrednio przekłada się na mniejszą ilość czasu poświęconego na nadzór podczas realizacji.

 • automatyczne zestawienia

Tysiące informacji wprowadzanych do projektu w postaci obiektów i parametrów do nich przypisanych, może być przedstawione w postaci rożnego rodzaju zestawień. Dzięki temu, iż dane np. o ilości materiałów, elementów sczytywane są z modelu 3D ich dokładność jest bardzo wysoka. Zestawienia są bezpośrednim odzwierciedleniem modelu dlatego jakiekolwiek zmiany wprowadzone do modelu natychmiast są odzwierciedlane w zestawieniach i odwrotnie. Użytkownik ma pełną dowolność w wyborze parametrów uwzględnionych w zestawieniach, może je w dowolnym momencie modyfikować, dodawać lub usuwać, dlatego nie tylko pełnią one rolę dokumentacyjną ale również mogą posłużyć do bieżącego monitorowania zużycia materiałów lub kosztów.

 • automatycznie generowana dokumentacja budowlana

Dokumentacja tworzona jest na podstawie modelu 3D i ściśle z nim powiązana. Jest ona niejako innym sposobem przedstawienia tego samego modelu 3D. Zmiany wprowadzone do modelu zarówno z poziomu widoku 3D jak i dowolnego innego widoku: rzutu, przekroju, elewacji są odzwierciedlone w całej dokumentacji.

 • współpraca z branżami

Autodesk Revit Structure jest jedną z trzech aplikacji z platformy Revit. Pozostałe dwie czyli Revit Architecture i Revit MEP dedykowane odpowiednio architektom i instalatorom oparte są na dokładnie tej samej technologii co Revit Structure, dlatego wzajemna wymiana informacji jest całkowicie zapewniona. Wszystkie 3 aplikacje z rodziny Revit mają również możliwość eksportu/importu projektów do innych wiodących formatów obecnych na rynku, takich jak: DWG, DWF/DWFx, DGN, DXF, FBX, IFC, gbXML, SAT, ODBC itd.

 • warianty

Projektant ma możliwość rozpatrywania fragmentu modelu lub całości w kilku różnych wariantach tak, aby wybrać ten najbardziej optymalny i atrakcyjny dla inwestora. Wariantowość można również odzwierciedlić w zestawieniach, co tylko podniesie świadomość i trafność podejmowanych decyzji.

 • etapy

Już na etapie modelu projektant ma możliwość uwzględnienia kolejności realizacji budowli poprzez ustalenie odpowiednich etapów i przypisanie do nich elementów z modelu. Podobnie jak w przypadku Wariantów, Etapy również można uwzględnić w zestawieniach.

Gdzie kupić

Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kraków
Lublin
Łódź
Opole
Poznań
Przemyśl
Radom
Rzeszów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Sieradz
Tychy
Warszawa
Wrocław
2CAD Global Group
00-203 Warszawa
ul. Bonifraterska 17
tel. +48 22 299 31 69
ABCAD Krzysztof Zawartka
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 37
tel. +48223702299
AEC Design
01-743 Warszawa
Głogowska 31
tel. (22) 746 05 30
08-110 Siedlce
Sokołowska 50
tel. (25) 644 33 49
98-200 Sieradz
Wojewódzki 3 bud. A. pok. 541
tel. (43) 826 33 99
Aplikom Sp. z o.o.
94-104 Łódź
Obywatelska 137
tel. (42) 28 81 600
Biś Computers
31-108 Kraków
Smoleńsk 25
tel. (12) 292 78 90
BUDiKOM
61-461 Poznań
Czechosłowacka 16
tel. (61) 830 16 77
Cadsoft
01-244 Warszawa
ul. Bema 60
tel. (+48 22) 862 30 50
31-153 Kraków
ul. Szlak 65
tel. (+48 12) 661 70 35
43-100 Tychy
ul. Piłsudskiego 12
tel. (+48 32) 325 72 95
Designers S.J.
02-408 Warszawa
Franciszka Szuberta 27
tel. (22) 863 86 77
20-481 Lublin
Olszewskiego 11
tel. (81) 463 45 86
45-061 Opole
Katowicka 65 lok. 5
Evatronix S.A.
43-300 Bielsko-Biała
W. Przybyły 2
tel. +48334995900
Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.
02-956 Warszawa
ul. Rumiana 3c
tel. +48222570080
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Komuny Paryskiej 14
tel. +48 32 386 90 15
MAT S.J. Usługi Informatyczne
30-363 Kraków
Rzemieślnicza 1 p.608
tel. (12) 252 06 00
35-307 Rzeszów
Armii Krajowej 80
tel. (17) 859 07 87
P.A. Nova S.A.
44-100 Gliwice
Grodowa 11
tel. (32) 40 04 102
40-833 Katowice
Dulęby 7
tel. (32) 353 00 08
37-700 Przemyśl
Lwowska 52
tel. (16) 675 19 66
PCC Polska
50-411 Wrocław
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
tel. 71 347 10 11
PROCAD SA
80-264 Gdańsk
Kartuska 215
tel. (58) 739 68 00
60-702 Poznań
Głogowska 31/33
tel. (61) 278 55 00
26-600 Radom
Kraszewskiego 1/7
tel. (48) 386 10 00
02-626 Warszawa
Niepodległości 69
tel. (22) 242 80 00
40-013 Katowice
Staromiejska 7
tel. (32) 445 00 10
51-116 Wrocław
Wołowska 18
tel. (71) 723 77 00
PSP Solution
85-766 Bydgoszcz
Fordońska 246
tel. (52) 321 66 03
Robobat Polska Sp. z o.o.
31-315 Kraków
Radzikowskiego 47A
tel. (12) 639 25 00
Thesar-Pro Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
Robinii 7
tel. (22) 867 87 82

Programy współpracujące

Wymagania systemowe

 

Minimum: Konfiguracja "startowa"
System operacyjny Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit:
Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, lub Home Premium

Microsoft® Windows® 8 64-bit:
Windows 8 Enterprise, Pro, lub Windows 8

Microsoft® Windows® 8.1 64-bit:
Windows 8.1 Enterprise, Pro, lub Windows 8.1
 
Typ CPU Jedno lub wielo rdzeniowy Intel® Pentium®, Xeon®, lub procesor i-Series lub równoważny AMD® obsługujący technologię SSE2. Rekomendowana najwyższa, dostępna prędkośc procesora.

Programy Autodesk® Revit® wykorzystują wiele rdzeni w różnych czynnościach, m.in. podczas renderingu może być wykorzystywanych do 16 rdzeni równocześnie
Pamięć 4 GB RAM
 • Ilość wystarczająca dla standardowego procesu edycji pojedynczego modelu o wielkości do 100MB. Szacunki oparte na badanaich wewnętrznych producenta oraz na raportach użytkowników. Pojedyncze modele mogą mieć różne wymagania co do zasobów sprzętowych.
 • Modele stworzone w starszych wersjach mogą wymagać większej ilości pamięci podczas jednorazowej aktualizacji do najnowszej wersji.
Wyświetlacz 1,280 x 1,024 z technologią true color
Grafika Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX® 11 capable graphics card z Shader Model 3 - rekomendowane przez Autodesk.
Wolne miejsce na dysku 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej
Media Pobieranie ze strony lub instalacja z dysku DVD9 lub klucza USB
Urządzenie wskazujące Mysz lub urządzenie 3Dconnexion®
Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (lub nowszy)
Internet Potrzebny do aktywacji licencji i pobierania składników instalacji

 

Value: Kompromis między ceną i wydajnością
System operacyjny Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit:
Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, lub Home Premium

Microsoft® Windows® 8 64-bit:
Windows 8 Enterprise, Pro, lub Windows 8

Microsoft® Windows® 8.1 64-bit:
Windows 8.1 Enterprise, Pro, lub Windows 8.1
 
Typ CPU Wielo rdzeniowy Intel® Pentium®, Xeon®, lub procesor i-Series lub równoważny AMD® obsługujący technologię SSE2. Rekomendowana najwyższa, dostępna prędkośc procesora.

Programy Autodesk® Revit® wykorzystują wiele rdzeni w różnych czynnościach, m.in. podczas renderingu może być wykorzystywanych do 16 rdzeni równocześnie
Pamięć 8 GB RAM
 • Ilość wystarczająca dla standardowego procesu edycji pojedynczego modelu o wielkości do 300MB. Szacunki oparte na badanaich wewnętrznych producenta oraz na raportach użytkowników. Pojedyncze modele mogą mieć różne wymagania co do zasobów sprzętowych.
 • Modele stworzone w starszych wersjach mogą wymagać większej ilości pamięci podczas jednorazowej aktualizacji do najnowszej wersji.
Wyświetlacz 1,680 x 1,050 z technologią true color
Grafika DirectX® 11 capable graphics card z Shader Model 3 - rekomendowane przez Autodesk.
Wolne miejsce na dysku 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej
Media Pobieranie ze strony lub instalacja z dysku DVD9 lub klucza USB
Urządzenie wskazujące Mysz lub urządzenie 3Dconnexion®
Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (lub nowszy)
Internet Potrzebny do aktywacji licencji i pobierania składników instalacji


 

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×