Zastosowania

Program jest jedną z trzech odmian, parametrycznej aplikacji Autodesk Revit, dedykowaną dla instalatorów.
Wraz z Revit Architecture i Revit Structure tworzy kompleksowe rozwiązanie dla branży architektoniczno budowlanej umożliwiające opracowanie kompleksowego, inteligentnego modelu 3D budowli.
W programie znajdują się nie tylko narzędzia do modelowania 3D różnego rodzaju instalacji, ale również narzędzia do analizy dające możliwość optymalizacji przyjętych rozwiązań.
Niebywałą zaletą Autodesk Revit MEP jest fakt, że instalacje tworzone są w rzeczywistym, trójwymiarowym kontekście architektoniczno – konstrukcyjnym, przez co już na etapie projektu można wyeliminować zdecydowaną większość potencjalnych kolizji pomiędzy elementami instalacji i architektury lub konstrukcji.

Wyzwania i problemy

 • Koordynacja z branżami: konstrukcyjną i architektoniczną
 • Wprowadzanie częstych i późnych zmian przy jednoczesnym zachowaniu spójności dokumentacji
 • Redukcja ilości błędów
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Optymalizacja rozwiązań ze względu na koszty i komfort użytkowania
 • Skrócenie czasu pracy przy projekcie
 • Dokładniejsze zestawienia materiałów

Kluczowe funkcje

Program Revit® MEP oferuje inżynierom projektującym instalacje mechaniczne, elektryczne i wodno-kanalizacyjne (MEP) narzędzia do projektowania nawet najbardziej złożonych systemów. Program Revit obsługuje modelowanie informacji o budynku (BIM), co pozwala tworzyć dokładne projekty, analizy i dokumentację wydajnych instalacji budynków od koncepcji aż po realizację. Modele bogate w informacje ułatwiają projektowanie podczas całego cyklu rozwojowego budynku.

Analiza energetyczna przy użyciu elementu budynku

Przeprowadzaj analizę energetyczną za pomocą szczegółowych modeli programu Revit.

Automatycznie utwórz model analityczny energii bezpośrednio na podstawie elementów budynku z programu Revit i wysyłaj go do programu Green Building Studio w celu wykonania symulacji. Po zakończeniu analizy możesz również przejrzeć i porównać wyniki oraz kontynuować pracę nad modelem i wspomagać informowanie o decyzjach projektowych.

Narzędzia do analizy energetycznej w programie Revit ułatwiają podejmowanie decyzji o projektowaniu zrównoważonym na wczesnym etapie tworzenia projektu.

 

Połączenie pliku IFC

Plik IFC można teraz połączyć z istniejącym projektem programu Revit.

Użyj nowego narzędzia Połączenie IFC do połączenia pliku IFC z bieżącym projektem. Jeśli później zmienisz plik IFC i ponownie wczytasz projekt, zostanie on zaktualizowany, aby odzwierciedlić zmiany. Połączona geometria znacznie lepiej odwzorowuje rzeczywistość, a skojarzone parametry wchodzą w skład środowiska Revit z poprawnymi wartościami i jednostkami.

 

Współdzielenie pracy

Współdzielenie pracy umożliwia rozpowszechnianie informacji o parametrach środowiska modelowania budynku w całym zespole projektowym. Wiele osób może pracować na tym samym, „inteligentnym” modelu informacji o budynku i zapisywać efekty pracy w centralnym pliku.

 

Revit Server

Program Revit Server umożliwia zespołom projektowym znajdującym się w różnych lokalizacjach łatwiejszą współpracę na współdzielonych modelach Revit w sieci rozproszonej. Ta funkcja Revit pozwala utrzymywać zintegrowany zbiór modeli centralnych Revit na jednym serwerze, do którego można uzyskać dostęp z serwerów lokalnych. Wbudowana redundancja zapewnia ochronę w przypadku utraty połączenia z siecią WAN.

 

Integracja z programem Vault

Oprogramowanie Vault Collaboration jest przeznaczone do współpracy z programem Revit.

Efektywniej zarządzaj danymi związanymi z architekturą, inżynierią i projektami wielobranżowymi — od planowania, przez projektowanie, aż po budowę. Pomóż zaoszczędzić czas i popraw dokładność danych. Obecnie zarządzanie danymi odbywa się w tle, co pozwala skoncentrować się na projekcie.

 

Integracja z programem Autodesk 360

Posiadacze pakietu Building Design Suite (Premium i Ultimate), którzy mają subskrypcję typu Maintenance Subscription, mogą uzyskać dostęp do zintegrowanych funkcji Autodesk 360, takich jak renderowanie i analiza energetyczna.

Wyślij swoje projekty do chmury, aby uzyskać szybsze renderowanie o wyższej jakości bez przerywania procesu roboczego.

 

Certyfikat IFC

Program Revit 2015 ma certyfikat BuildingSMART International dla IFC w wersji 2x3 importu i eksportu Coordination View. 

Komponenty programu Revit 2015 — Revit Architecture 2015, Revit Structure 2015 i Revit MEP 2015 — uzyskały certyfikat BuildingSMART International Industry Foundation Class (IFC) w wersji 2x3 eksportu Coordination View 2.0.

 

Dwukierunkowe powiązania, wiele pakietów analizy

Konstrukcyjny model analityczny w programie Revit jest dwukierunkowo powiązany z oprogramowaniem Robot Structural Analysis Professional.

Dzięki dwukierunkowemu powiązaniu zastosowanie wyników analizy spowoduje automatyczną aktualizację modelu. Technologia zmian parametrycznych odpowiada za koordynację aktualizacji we wszystkich widokach modelu i rysunkach konstrukcyjnych. Program Revit współpracuje także z programami innych fim do analizy wytrzymałościowej i projektowania, co ułatwia wymianę informacji konstrukcyjno-analitycznych. Typy informacji, które mogą być współdzielone, obejmują:

·        Warunki zwolnienia i obwiedni

·        Obciążenia i kombinacje obciążeń

·        Właściwości materiału i przekroju

Sprawdzanie kolizji

Użyj opcji sprawdzania kolizji, aby przeanalizować model Revit pod kątem występowania kolizji między elementami.

 

Przytnij/Wydłuż wiele elementów

Opcja Przytnij/Wydłuż została zaktualizowana, aby umożliwić wybór wielu elementów za pomocą funkcji zaznaczania polem ograniczenia.

Podczas zaznaczania polem ograniczenia od prawej do lewej, elementy, aby zostać wybrane, nie muszą w całości zawierać się w polu ograniczenia. Podczas zaznaczania od lewej do prawej są zaznaczane tylko te elementy, które całkowicie zawierają się w polu ograniczenia. Zwiększy to wydajność, ograniczając liczbę potrzebnych kroków.

 

Dostosuj kolejność parametrów rodziny

Łatwo dostosuj kolejność parametrów rodziny do standardów firmy.

Domyślnie parametry nowej rodziny są teraz dodane w rosnącym porządku alfabetycznym do listy parametrów grupy, którą wybrano podczas tworzenia parametru. Użyj przycisków porządku sortowania (rosnąco lub malejąco), aby posortować parametry w porządku alfabetycznym dla bieżącej rodziny. Aby później zmienić tę kolejność, wybierz parametr i użyj przycisków W górę oraz W dół do zmiany kolejności parametrów w grupie. Gdy rodzina jest wczytywana do projektu, ta kolejność parametrów jest zachowywana w palecie Właściwości (parametry wystąpienia elementu) i w oknie dialogowym Właściwości typu (parametry typów).

Etykiety narzędzi dla parametrów rodziny

Jeszcze bardziej ułatwi uczenie się przez dostosowanie etykiet narzędzi Revit MEP i parametrów komunikacyjnych oraz ich używania.

Użytkownicy mogą teraz dostosować etykiety narzędzi programu Revit MEP w celu opisania i przekazania parametrów i zalecanego sposobu ich użycia, aby poprawić ogólną łatwość nauczenia się obsługi programu.

 

Metody obliczeń spadku ciśnienia 

Obliczaj spadek ciśnienia w kanałach i rurach za pomocą równań Haalanda lub Colebrooka, w oknie Ustawienia mechaniczne.

Podczas obliczania spadku ciśnienia dla kanałów i rur można określić w ustawieniach mechanicznych, że spadki ciśnienia mają być liczone wg wzoru Haalanda lub Colebrooka. Pomaga to zwiększyć dokładność niektórych obliczeń mechanicznych, przy uwzględnieniu wymagań lokalnych we wzorach w programie Revit MEP.

Ustawienia kodu zespołu 

Nowe okno dialogowe Zarządzaj pozwala zmienić położenie pliku UniformatClassifications.txt. Nowy wskaźnik ostrzegawczy pojawia się podczas odczytu pliku kodu zespołu, wraz powiadomieniem, że wczytanie się nie powiodło. Ostatnia wersja pliku kodu zespołu jest wczytywana do dokumentu, gdy plik jest otwarty, nawet jeśli nie został znaleziony.

Narzędzia do projektowania koncepcyjnego

Oprogramowanie Revit MEP oferuje nowe, łatwe w obsłudze narzędzia do projektowania koncepcyjnego, które wpłyną na zwiększenie kreatywności.

Teraz możesz swobodnie szkicować, tworzyć dowolne modele i interaktywnie modyfikować formy. Definiuj formy oraz kształty jako rzeczywiste komponenty budynków, umożliwiając bardziej płynne przejście do zasadniczej fazy rozwoju projektu oraz dokumentacji. Program Revit MEP automatycznie tworzy parametryczną strukturę na podstawie zastosowanych form, umożliwiając osiągnięcie wyższego poziomu kontroli, dokładności oraz elastyczności.

Autodesk Exchange

 Program Autodesk Exchange umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji programu Revit i rozbudowanej biblioteki elementów.

„Kup i zainstaluj” bezpośrednio w sieci w trakcie bieżącej sesji programu Revit. Można także uzyskać dostęp do dużej biblioteki elementów programu Revit z programu Autodesk Exchange.

Parametryczne komponenty

Parametryczne komponenty, nazywane również rodzinami, są podstawą dla wszystkich elementów budynków projektowanych w programie Revit.

Tworzą one otwarty system graficzny, który umożliwia tworzenie form i projektów, jak również przedstawianie koncepcji projektu przy coraz większym stopniu szczegółowości. Parametryczne komponenty doskonale nadają się zarówno do tworzenia najbardziej skomplikowanych zespołów, takich jak szafki i wyposażenie, jak i do najbardziej podstawowych, takich jak ściany i słupy. Nie trzeba korzystać z kodowania ani z języka programowania.

Dwukierunkowe powiązania

W programie Revit MEP wszystkie informacje o modelu są przechowywane w jednym miejscu. Zmiana dowolnej informacji skutkuje jej modyfikacją w całym modelu w programie Revit.

Zaplanuj kolorystykę projektu instalacji.

Dopasuj koncepcję projektu do planowanej kolorystyki pomieszczenia.

Minimalizuj konieczność analizy arkuszy kalkulacyjnych i używania kredek na wydrukowanych planach. Automatycznie aktualizuj wszystkie poprawki i zmiany w planach kolorystyki w całym modelu, aby zachować większą spójność podczas trwania projektu. Modelowanie 3D kanałów i orurowania umożliwia tworzenie systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), które używają schematów kolorów dla planowanego przepływu powietrza, rzeczywistego przepływu powietrza i stref mechanicznych. Opracuj schematy kolorów instalacji elektrycznej uwzględniające obciążenie sieci i oświetlenie w danym miejscu.

Biblioteka orurowania i elementów elektrycznych

W programie Revit dostępnych jest wiele typów elementów elektrycznych, w tym dotyczące komunikacji, zabezpieczenia przeciwpożarowego, danych i przywołania pielęgniarki.

Dostępne są także funkcje modelowania do zarządzania kanałami kablowymi danych i przewodami instalacji elektrycznej. Drabinki kablowe i przewody mogą być trasowane w wielokrotnych lub pojedynczych przebiegach z pojedynczymi elementami złącznymi (lub bez nich) umieszczonymi pomiędzy prostymi odcinkami. Panele sterowania i poszczególne elementy lub urządzenia sterujące umożliwiają połączenie obiektów do ich odpowiednich paneli.

Przeglądarka systemu

Zyskaj większą elastyczność podczas projektowania i skoncentruj się na ważnych systemach dzięki funkcji przeglądarki systemu.

Wybierz wyświetlanie tylko tych systemów, nad którymi pracujesz. Można na przykład wyświetlić tylko instalacje elektryczne, a ukryć instalacje mechaniczne i wodno-kanalizacyjne. Zaznacz aby zobaczyć, czy elementy są w pełni połączone i jak wpływają na wymagania dotyczące obciążenia systemu, aby określić bardziej dokładne wymiarowanie. Zobacz całkowite obciążenie elektryczne, przepływ powietrza lub przepływ w rurach w dowolnym punkcie systemu.

Ulepszone systemy MEP

Twórz i nadawaj nazwy niestandardowym typom systemów kanałów i orurowania.

Uzyskaj dostęp do właściwości zastąpień graficznych, takich jak kolor, szerokość linii i wzory linii do obiektów w określonym systemie. Przypisz obiekty do systemów bez potrzeby łączenia się z urządzeniami systemu. Opisz geometrię systemu za pomocą skrótu systemu.  

Spadek instalacji

W oprogramowaniu Revit do inżynierii MEP mamy narzędzia do oznaczania spadku instalacji rurowych co umożliwia efektywniejsze projektowanie.

Możemy wyznaczyć wartości nachylenia rury i przenosić je między projektami, aby zwiększyć efektywność projektowania. Łatwo określić wysokość przebiegu i układ projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Obliczenia wykonywane są automatycznie. Oznacz etykietą poziom na początku lub końcu biegu rury bądź wpisz wymagany spadek na instalacji a program sam wykona obliczenia rzędnych na długości instalacji.. Podczas trasowania rury nachylonej możemy monitorować bieżący poziom rur, korzystając z dynamicznych etykietek ekranowych.  

Narzędzia związane z chmurami punktów

Narzędzia obsługujące chmury punktów programu Revit włączają skany laserowe bezpośrednio do procesu BIM, przyspieszając realizację projektów renowacyjnych i modernizacyjnych.

Dzięki wizualizacji chmury punktów bezpośrednio w środowisku oprogramowania Revit można pracować nad modelem rzeczywistego budynku z większą pewnością i dokładnością.

Szablony widoków tymczasowych

Zminimalizuj konieczność zapisywania widoków roboczych i zarządzania nimi. Ta funkcja umożliwia zmianę właściwości widoku bez wpływu na stan zapisanego widoku.

W widoku tymczasowym (gdy jest zastosowany szablon widoku tymczasowego) można zmienić dowolne właściwości wystąpienia dla widoku, a nie tylko właściwości zawarte w szablonach i nadpisanych widoczności/grafiki. Pozwala to na lepszą kontrolę tego, co jest wyświetlane.

Ulepszona funkcja Linie ukryte 

Parametr kontroli widoczności linii ukrytych w widokach.

Ulepszenia zmian 

Teraz można usuwać zmiany i lepiej szkicować kształty chmur rewizyjnych.

Zmiany wraz ze skojarzonymi chmurami rewizyjnymi oraz oznaczenia z modelu zostają szybko usunięte. Użyj standardowego narzędzia rysunkowego, takiego jak linia lub prostokąt, do szkicowania kształtu chmury rewizyjnej. Naciskając klawisz spacji można odwrócić kierunek łuku w kształcie chmury. Określ minimalną długość łuku chmur rewizyjnych w projekcie w oknie dialogowym Wydania/ rewizje arkuszy.

 

Ulepszenia oznaczeń

Podczas przesuwania elementu z oznaczeniem lub przeciągania symboli oznaczeń sposób wyrównywania załamania i linii odniesienia oznaczenia jest teraz zgodny z zachowaniem linii odniesienia tekstu.

Ulepszone zestawienia/przedmiary materiałów

Ulepszenia zestawień z parametrami, filtrem i sumami całości

Obrazy w zestawieniach 

Dołącz obrazy do zestawienia, aby przekazać informacje graficzne dotyczące elementów.

Właściwości wystąpienia obrazu i jego typu zostały dodane do wielu elementów, aby umożliwić skojarzenie obrazu z wystąpieniem lub typem elementu. Obrazy te mogą być zawarte w zestawieniach i będą wyświetlane, gdy zestawienie zostanie umieszczone w arkuszu.

Ustawienia opisów indeksowych 

Uproszczenie okna dialogowego do jednej ścieżki bezwzględnej/względnej lub położenia bibliotek. Nowy wskaźnik ostrzegawczy pojawia się podczas odczytu pliku opisu odnośnika, wraz powiadomieniem, że wczytanie się nie powiodło. Ostatnia wersja pliku kodu zespołu jest wczytywana do dokumentu, gdy plik jest otwarty, nawet jeśli nie został znaleziony.

Wyświetl odnośniki 

Ulepszona funkcjonalność podczas zmiany widoku odniesienia po utworzeniu odniesienia do widoku.

Po utworzeniu odniesienia widoku, w razie potrzeby, zmień odniesienie widoku w odwołaniach odniesienia, w przekrojach odniesienia, a także w rzędnych odniesienia.

 

Powiel widoki

Podczas powielania widoku do nazwy jest teraz dodawany tekst "Kopia 1"

Podczas powielania widoku zależnego domyślną nazwą kopii jest „Zależne 1”. Skopiowany widok ma poprawny fokus w Przeglądarce projektu (można więc zmienić nazwę widoku), a kopia widoku jest otwierana w obszarze rysunku.

 

Oznaczenia gwintowanych rur i kanałów

Teraz oznaczenie wartości numerycznej wzdłuż gwintowanego kanału lub rury nie musi być takie samo na całej długości.

Interfejs do obsługi zewnętrznych baz danych

Usprawnij komunikację z narzędziami innych producentów, eksportując dane modelu programu Revit do dowolnej bazy danych obsługującej standard ODBC.

Obejmuje to narzędzia szacowania, planowania, zaopatrzenia i zarządzania.

Zestawienia paneli

Pracuj dynamicznie i korzystaj z większej uniwersalności dzięki wyświetlaniu sum zestawienia panel w wartościach bieżących lub obciążenia.

Scalaj wielobiegunowe szczeliny w pojedynczą komórkę. Wyświetlaj sumy klasyfikacji obciążenia dla poszczególnych obwodów.

Oznaczanie przy umieszczaniu wg kategorii

Oznaczaj komponenty systemów mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych podczas umieszczania, zamiast wykonywać osobny zestaw czynności.

Oznaczanie przy umieszczaniu jest włączone w programie Revit dla większości kategorii obiektów, co zwiększa wydajność i pozwala na bardziej efektywne projektowanie.

Jednoczesna obsługa

Funkcje jednoczesnej obsługi umożliwiają jeszcze wydajniejszą współpracę z członkami większego zespołu projektowego. Eksportuj model budynku lub teren, łącznie z krytycznymi meta danymi, do oprogramowania AutoCAD Civil 3D do inżynierii lądowej oraz importuj modele z oprogramowania Inventor 3D do projektowania elementów mechanicznych.

Ulepszone zestawienia

Korzystaj z większej kontroli nad formatowaniem zestawień i popraw dostęp do danych w modelu informacji o budynku.

Ulepszone zestawienia zapewniają większą uniwersalność i kontrolę nad ich wyglądem, co pomaga uzyskać zgodność ze standardami firmy lub przepisami lokalnymi. Dodaj grafikę w zestawienia zestawieniach i prezentuj ją w sposób przypominający pracę z arkuszem kalkulacyjnym. Można również uzyskać dostęp do większej ilości danych modelu, otwierając więcej kategorii i parametrów.

Przedmiar materiałów

Narzędzie to ułatwia szczegółowe obliczanie ilości materiałów i śledzenie ilości materiałów w kosztorysach.

Mechanizm parametrycznych zmian umożliwia uzyskanie dokładniejszych przedmiarów.

Obsługa plików DWG, DWF, DXF i DGN

Program Revit MEP umożliwia import, eksport i łączenie danych z popularnymi formatami, w tym DWG™, DXF™, DGN i IFC.

Ułatwia to pracę z danymi otrzymanymi od konsultantów, klientów lub wykonawców.

Przesunięte widoki

Utwórz widoki rozbite projektów budynków, aby dokładniej przedstawić zespoły budynku i zobaczyć kolejne etapy budowy.

Rozbite modele można dopasować do własnych preferencji wyświetlania.

Wizualizacja projektów

Przedstaw idee projektowe w niemal fotorealistycznym środowisku.

Mechanizm renderowania umożliwia lepszą prezentację projektu dzięki łatwej obsłudze, wysokiej jakości wizualizacji oraz krótszemu czasowi renderowania.

Renderowanie

Renderowanie oparte na chmurze pomaga projektantom, architektom, inżynierom i wykonawcom skrócić czasu realizacji projektu i zmniejszyć jego koszty.

Twórz efektowne, niemal fotorealistyczne wizualizacje bez obciążania komputera w biurze lub konieczności używania wyspecjalizowanego sprzętu do renderowania.

 

Nowości:

Nowa metoda obliczeniowa

Obliczanie spadków ciśnienia dla przewodów i rur za pomocą równań Haaland’a lub Colebrook’a.  Odpowiedni algorytm można wybrać w ustawieniach mechanicznych. Pomaga to poprawić dokładność obliczeń mechanicznych, w zależności od lokalnych założeń normowych.

Oznaczenia przewodów

Teraz wyświetlanie oznaczenia jest możliwe równolegle do przewodu lub rury.

Revit wyświetla rzeczywistą wartość parametru zastosowanego w etykiecie w odniesieniu do punktu w którym etykieta jest umieszczona. Znakowanie przewodów lub rur jest teraz bardziej dokładne.

Ulepszenia elektryczne

Użytkownicy mają dostęp do wszystkich metod tworzenia przewodów elektrycznych poprzez interfejs API, w tym dodawanie i modyfikowanie właściwości przewodu i usuwania wierzchołków. 

Dodatkowa zawartość dla Japonii i USA

Aby pomóc klientom, którzy pracują nad projektami instalacji sanitarnych w USA, zawartość rodzin MEP dla wody i kanalizacji sanitarnej jest obecnie dostępna w standardowej instalacji Revit MEP 2015 i spełnia wymagania AWWA (Amerykańskie Stowarzyszenie Wodociągowe –Amerykanów).

Dla klientów z Japonii lub klientów, którzy pracują nad projektami zlokalizowanymi w  Japonii, Revit & Revit MEP 2015 teraz zawiera rodziny elektryczne. 

Gdzie kupić

Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kraków
Lublin
Łódź
Opole
Poznań
Przemyśl
Radom
Rzeszów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Sieradz
Tychy
Warszawa
Wrocław
2CAD Global Group
00-203 Warszawa
ul. Bonifraterska 17
tel. +48 22 299 31 69
ABCAD Krzysztof Zawartka
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 37
tel. +48223702299
AEC Design
01-743 Warszawa
Głogowska 31
tel. (22) 746 05 30
08-110 Siedlce
Sokołowska 50
tel. (25) 644 33 49
98-200 Sieradz
Wojewódzki 3 bud. A. pok. 541
tel. (43) 826 33 99
Aplikom Sp. z o.o.
94-104 Łódź
Obywatelska 137
tel. (42) 28 81 600
Biś Computers
31-108 Kraków
Smoleńsk 25
tel. (12) 292 78 90
BUDiKOM
61-461 Poznań
Czechosłowacka 16
tel. (61) 830 16 77
Cadsoft
01-244 Warszawa
ul. Bema 60
tel. (+48 22) 862 30 50
31-153 Kraków
ul. Szlak 65
tel. (+48 12) 661 70 35
43-100 Tychy
ul. Piłsudskiego 12
tel. (+48 32) 325 72 95
Designers S.J.
02-408 Warszawa
Franciszka Szuberta 27
tel. (22) 863 86 77
20-481 Lublin
Olszewskiego 11
tel. (81) 463 45 86
45-061 Opole
Katowicka 65 lok. 5
Evatronix S.A.
43-300 Bielsko-Biała
W. Przybyły 2
tel. +48334995900
Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.
02-956 Warszawa
ul. Rumiana 3c
tel. +48222570080
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Komuny Paryskiej 14
tel. +48 32 386 90 15
MAT S.J. Usługi Informatyczne
30-363 Kraków
Rzemieślnicza 1 p.608
tel. (12) 252 06 00
35-307 Rzeszów
Armii Krajowej 80
tel. (17) 859 07 87
P.A. Nova S.A.
44-100 Gliwice
Grodowa 11
tel. (32) 40 04 102
40-833 Katowice
Dulęby 7
tel. (32) 353 00 08
37-700 Przemyśl
Lwowska 52
tel. (16) 675 19 66
PCC Polska
50-411 Wrocław
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
tel. 71 347 10 11
PROCAD SA
80-264 Gdańsk
Kartuska 215
tel. (58) 739 68 00
60-702 Poznań
Głogowska 31/33
tel. (61) 278 55 00
26-600 Radom
Kraszewskiego 1/7
tel. (48) 386 10 00
02-626 Warszawa
Niepodległości 69
tel. (22) 242 80 00
40-013 Katowice
Staromiejska 7
tel. (32) 445 00 10
51-116 Wrocław
Wołowska 18
tel. (71) 723 77 00
PSP Solution
85-766 Bydgoszcz
Fordońska 246
tel. (52) 321 66 03
Robobat Polska Sp. z o.o.
31-315 Kraków
Radzikowskiego 47A
tel. (12) 639 25 00
Thesar-Pro Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
Robinii 7
tel. (22) 867 87 82

Programy współpracujące

Materiały dodatkowe

 • Pierwszy projekt Autodesk Revit MEP
 • http://www.autodesk.com/education/free-software/revit-mep
 • https://www.facebook.com/pages/Revit-MEP/111861301090
 • http://revittutorials.info/revit-mep-tutorials/
 • http://www.youtube.com/results?search_query=revit+mrp

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe:

System operacyjny:  Microsoft ® Windows ® 7 SP1 64-bit:

Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium Microsoft ® Windows ® 8 64-bit: Windows 8 Enterprise, Pro lub Windows 8 Microsoft Windows 8.1 64-bit: system Windows 8.1 Przedsiębiorstwo, Pro lub Windows 8.1

Pamięć: 4 GB pamięci RAM

Zazwyczaj wystarczające do typowej sesji edycji dla jednego modelu do około 100 MB na dysku. Preliminarz ten opiera się na wewnętrznych raportów badawczych i klientów. Poszczególne modele różnią się w korzystaniu z zasobów komputera i charakterystyk.

Modele stworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Revit mogą wymagać więcej pamięci dostępnej dla procesu uaktualniania jednorazowe.

Miejsce na dysku:  5 GB wolnego miejsca na dysku

Media: Pobieranie lub instalacja z DVD9 lub klucza USB

Przeglądarka: Microsoft Internet Explorer ® 7.0 (lub nowszy)

Karta graficzna: 1680 x 1050 z obsługą True Color

 

Więcej na stronie:

http://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2015-products.html

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×