Zastosowania

 • Intuicyjne tworzenie i publikowanie internetowych lub intranetowych serwisów mapowych
 • Umożliwienie dostępu do map za pomocą standardowej przeglądarki internetowej
 • Zarządzanie zasobami mapowymi

Wyzwania i problemy

 • Potrzeba przekazywania i udostępniania informacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • Zarządzanie podkładami mapowymi wewnątrz biura projektowego
 • Konieczność pracy z różnymi formatami danych wektorowych i opisowych w różnych układach współrzędnych
 • Krótkie terminy realizacji inwestycji
 • Dostęp do i wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu projektowego

Kluczowe funkcje

 • Dostęp internetowy do danych geoprzestrzennych i projektowych – wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Zastosowana technologia FDO (Feature Data Objects) umożliwia bezpośrednie korzystanie z danych przestrzennych i atrybutów, dostępnych w różnych formatach plików, bazach danych i usługach sieciowych
 • Mocno rozbudowana baza układów współrzędnych umożliwia swobodne korzystanie z danych z różnych źródeł
 • Możliwość tworzenia aplikacji sieciowych przy użyciu szablonów i widżetów opartych na CSS, AJAX i JavaScript
 • Tworzenie zorientowanych geoprzestrzennie aplikacji biznesowych w technologiach .NET, PHP i Java dzięki zaawansowannym opocjom programowania i interfejsom API
 • Wdrożenie w systemie Windows i Linux
 • Autorskie narzędzie do projektowania aplikacji sieciowych Autodesk Infrastructure Studio
 • Kreator interfejsu umożliwia dodawanie funkcji dostępnych później z przeglądarki internetowej jak np.: wyszukiwanie elementu po atrybucie, tworzenie strefy buforowej, mapy tematyczne i inne. Użytkownik ma także możliwość dołąćzenia jako podkładu map z serwisów Google Maps, Yahoo Maps, Bing Maps lub Open Street Map bez konieczności skomplikowanego programowania.
 • Możliwość udostępniania map poprzez usługi WMS, WFS

Gdzie kupić

Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kraków
Lublin
Łódź
Opole
Poznań
Przemyśl
Radom
Rzeszów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Sieradz
Tychy
Warszawa
Wrocław
2CAD Global Group
00-203 Warszawa
ul. Bonifraterska 17
tel. +48 22 299 31 69
ABCAD Krzysztof Zawartka
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 37
tel. +48223702299
AEC Design
01-743 Warszawa
Głogowska 31
tel. (22) 746 05 30
08-110 Siedlce
Sokołowska 50
tel. (25) 644 33 49
98-200 Sieradz
Wojewódzki 3 bud. A. pok. 541
tel. (43) 826 33 99
Aplikom Sp. z o.o.
94-104 Łódź
Obywatelska 137
tel. (42) 28 81 600
Biś Computers
31-108 Kraków
Smoleńsk 25
tel. (12) 292 78 90
BUDiKOM
61-461 Poznań
Czechosłowacka 16
tel. (61) 830 16 77
Cadsoft
01-244 Warszawa
ul. Bema 60
tel. (+48 22) 862 30 50
31-153 Kraków
ul. Szlak 65
tel. (+48 12) 661 70 35
43-100 Tychy
ul. Piłsudskiego 12
tel. (+48 32) 325 72 95
Designers S.J.
02-408 Warszawa
Franciszka Szuberta 27
tel. (22) 863 86 77
20-481 Lublin
Olszewskiego 11
tel. (81) 463 45 86
45-061 Opole
Katowicka 65 lok. 5
Evatronix S.A.
43-300 Bielsko-Biała
W. Przybyły 2
tel. +48334995900
Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.
02-956 Warszawa
ul. Rumiana 3c
tel. +48222570080
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Komuny Paryskiej 14
tel. +48 32 386 90 15
MAT S.J. Usługi Informatyczne
30-363 Kraków
Rzemieślnicza 1 p.608
tel. (12) 252 06 00
35-307 Rzeszów
Armii Krajowej 80
tel. (17) 859 07 87
P.A. Nova S.A.
44-100 Gliwice
Grodowa 11
tel. (32) 40 04 102
40-833 Katowice
Dulęby 7
tel. (32) 353 00 08
37-700 Przemyśl
Lwowska 52
tel. (16) 675 19 66
PCC Polska
50-411 Wrocław
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
tel. 71 347 10 11
PROCAD SA
80-264 Gdańsk
Kartuska 215
tel. (58) 739 68 00
60-702 Poznań
Głogowska 31/33
tel. (61) 278 55 00
26-600 Radom
Kraszewskiego 1/7
tel. (48) 386 10 00
02-626 Warszawa
Niepodległości 69
tel. (22) 242 80 00
40-013 Katowice
Staromiejska 7
tel. (32) 445 00 10
51-116 Wrocław
Wołowska 18
tel. (71) 723 77 00
PSP Solution
85-766 Bydgoszcz
Fordońska 246
tel. (52) 321 66 03
Robobat Polska Sp. z o.o.
31-315 Kraków
Radzikowskiego 47A
tel. (12) 639 25 00
Thesar-Pro Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
Robinii 7
tel. (22) 867 87 82

Wymagania systemowe

System Requirements (32-bit)

The following tables outline the hardware and software requirements if you're running on a system installed with a 32-bit environment.

Hardware and Software Requirements
Operating System Server Components: Autodesk Infrastructure Map Server & Autodesk Infrastructure Web Server Extension & Autodesk Infrastructure Application Extension
 • Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP2
Client Components: Autodesk Infrastructure Administrator & Autodesk Infrastructure Studio
 • Windows 7 Ultimate SP1
 • Windows 8/8.1
 • Windows 8/8.1 Professional
 • Windows 8/8.1 Enterprise
For more information on Windows 7 seehttp://www.microsoft.com/windows7.
Browser Microsoft Internet Explorer 10.0
Microsoft Internet Explorer 9.0
Mozilla Firefox 27.0
Google Chrome 33
Apple Safari 5.1
The browsers listed have been tested and verified to run with Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
Note:Running newer browser versions may result in unexpected product performance.
Processor Intel Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology.  
Memory 2 GB RAM (minimum)
4 GB RAM (recommended)
 
Graphics Card A graphics adapter supporting a resolution of:
 • 1024 x 768 with true color (minimum)
 • 1600 x 1050 or higher, with true color (recommended)
 
Hard Disk Server Components (Autodesk Infrastructure Map Server & Autodesk Infrastructure Web Server Extension & Autodesk Infrastructure Application Extension)
 • 1.5 GB
Client Components (Autodesk Infrastructure Administrator & Autodesk Infrastructure Studio)
 • 1.5 GB
 
Pointing Device MS-Mouse compliant  
Media Download and Installation from DVD  
.NET Framework .NET Framework Version 4.5  
Optional Software for Web Servers
 • Microsoft Windows Apache HTTP Server 2.4.6
 • Microsoft IIS 7.5 on Windows 2008 Enterprise SP2
 
Optional for Software Application Development
 • Java JDK 6.0
 • Tomcat Servlet Engine 7.0.42
 • PHP 5.5.5
 • FDO Version 3.9.0.0
 

An instance of Oracle is optional for some products.

Optional: Database
Oracle Database Specifications - Server
 • Oracle 10g R2 (10.2.0.4.0) Standard Edition, Standard Edition One, or Enterprise Edition
 • Oracle 11g R2 (11.2.0.3.0) Enterprise Edition
 • Oracle 11g R1 (11.1.0.7.0) Enterprise Edition
 • Oracle 12cR1 (12.1.0.1.0) Enterprise Edition 
 • Oracle 10g or 11g Enterprise Edition is required to support jobs and long transactions.
 • Oracle 11g and Spatial or Oracle 12c and Spatial are required to support 3D.
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 requires Oracle 11g R2.
Oracle Database Specifications - Client
 • Oracle Database 11g Client Release 2 (11.2.0.3.0) Administrator (Not Instant or Run-time).
 • Oracle Database 12c Client Release 1 (12.1.0.1.0) Administrator (Not Instant or Run-time).
 • Microsoft Windows 7, 8 and 8.1 require an Oracle 11g R2 Client or Oracle 12cR1 Client

During the installation and configuration of your products, you must connect to the database. Make sure your administrator provides the following settings:

 • Oracle user with rights on SYS.DBMS_RLS and DBA rights (default "SYS AS SYSDBA"). Default = SYS
 • Oracle system user: Default = SYSTEM
 • Service name: Default = ORCL
 • Spatial system user MDSYS (unlocked: we recommend that you unlock MDSYS through the Industry Model Setup after you have installed the Infrastructure Administrator).
 • Tablespace defaults: Tablespace: USERS, Temporary tablespace: TEMP, and Index.
FDO Provider Requirements
FDO Provider Certified with Notes
Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 2008 SP1 supporting Express, Standard, and Enterprise Editions
Industry Models support Microsoft SQL Server 2008 R2 and Microsoft SQL Server 2012
Not supported on Linux
Oracle 10g Release 2 Oracle Standard, and Enterprise Editions  
Oracle 11g Release 2 Oracle Express, Standard, and Enterprise Editions  
Oracle 12c Release 1 Standard Edition, Standard Edition 1, and Enterprise Edition  
Raster DEM, JPG2K, DTED, MrSID, ECW, PNG, ESRI Grid, TIFF, JPEG, ESRI ASCII Not supported on Linux
Autodesk SDF 3.0  
ESRI ArcSDE ArcSDE 9.3 SP1
ArcSDE 10
This Provider requires ESRI licensed components to be installed on client system. Required components depends on the type of connection (SDE Service or Direct Connect).
ESRI ArcGIS ArcGIS 10.0 (32-bit only) This Provider requires the ESRI licensed ArcObjects library to be installed on the client system.
MySQL 5.5  
ODBC The FDO ODBC provider has been tested with corresponding versions of ODBC drivers that are shipped with the relevant supported operating systems version.  
OGC WMS WMS 1.3.0  
OGC WFS WFS 1.1.0  
SQLite SQLite 3.6  
PostgreSQL PostGIS 1.5, PostGIS 2.0
PostgreSQL 9.0
 

ODBC Drivers Tested Versions
Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) Microsoft Access database engine 2010(English) 14.00.4760.1000


System Requirements (64-bit)

The following tables outline the hardware and software requirements if you're running on a system installed with a 64-bit environment.

Hardware and Software Requirements
Operating Systems Server Components: Autodesk Infrastructure Map Server & Autodesk Infrastructure Web Server Extension & Autodesk Infrastructure Application Extension
 • Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Release 2 SP1
 • Microsoft Windows Server 2012 Standard
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Client Components: Autodesk Infrastructure  Administrator & Autodesk Infrastructure Studio
 • Windows 7 Ultimate SP1
 • Windows 8/8.1
 • Windows 8/8.1 Professional
 • Windows 8/8.1 Enterprise
Browser Microsoft Internet Explorer 10.0
Microsoft Internet Explorer 9.0
Mozilla Firefox 27.0
Google Chrome 33
Apple Safari 5.1
The browsers listed have been tested and verified to run with Autodesk Infrastructure Map Server 2015.

Note: Running newer browser versions may result in unexpected product performance.
Processor AMD Athlon 64 with SSE2 technology
AMD Opteron with SSE2 technology
Intel Xeon with Intel EM64T support and SSE2 technology
Intel Pentium 4 with Intel EM64T support and SSE2 technology
 
Memory 4 GB RAM (minimum)
8 GB RAM (recommended)
 
Graphics Card A graphics adapter supporting a resolution of:
·       1024 x 768 with true color (minimum)
·       1600 x 1050 or higher, with true color (recommended)
 
Hard Disk Server Components (Autodesk Infrastructure Map Server & Autodesk Infrastructure Web Server Extension & Autodesk Infrastructure Application Extension)
 • 1.5 GB
Client Components (Autodesk Infrastructure Administrator & Autodesk Infrastructure Studio)
 • 1.5 GB
 
Pointing Device MS-Mouse compliant  
Media Download and Installation from DVD  
.NET Framework .NET Framework Version 4.5  
Optional Software for Web Servers
 • Windows Apache HTTP Server 2.4.6
 • Microsoft IIS 7.5 on Windows 2008 Enterprise Release 2 orWindows Server 2012
 
Optional for Software Application Development
 • Java JDK 6.0
 • Tomcat Servlet Engine 7.0.42
 • PHP 5.5.5
 • FDO Version 3.9.0.0
 

An instance of Oracle is optional for some products.

Optional: Database
Oracle Database Specifications - Server
 • Oracle 10g R2 (10.2.0.4.0) Standard Edition, Standard Edition One, or Enterprise Edition
 • Oracle 11g R2 (11.2.0.3.0) Enterprise Edition
 • Oracle 11g R1 (11.1.0.7.0) Enterprise Edition
 • Oracle 12cR1 (12.1.0.1.0) Enterprise Edition
 • Oracle 10g or 11g Enterprise Edition is required to support jobs and long transactions.
 • Oracle 11g and Spatial Oracle 12c and Spatial are required to support 3D.
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 requires Oracle 11g R2.
Oracle Database Specifications - Client
 • Oracle Database 11g Client Release 2 (11.2.0.3.0) Administrator (Not Instant or Run-time)                              
 • Oracle Database 12c Client Release 1 (12.1.0.1.0) Administrator (Not Instant or Run-time).
 • Microsoft Windows 7, 8 and 8.1 require an Oracle 11g R2 Client or Oracle 12cR1 Client

During the installation and configuration of your products, you must connect to the database. Make sure your administrator provides the following settings:

 • Oracle user with rights on SYS.DBMS_RLS and DBA rights (default "SYS AS SYSDBA"). Default = SYS
 • Oracle system user: Default = SYSTEM
 • Service name: Default = ORCL
 • Spatial system user MDSYS (unlocked: we recommend that you unlock MDSYS through the Industry Model Setup after you have installed the Infrastructure Administrator).
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×