Współpraca i koordynacja międzybranżowa

Współpraca i koordynacja międzybranżo­wa to bardzo obszerny temat, który z każdym rokiem powiększa się o kolejne obszary. Zacznijmy od skanowania laserowego lub wykonania dokumentacji fotograficznej. Poprzez program Autodesk ReCap za pomocą stworzonej chmury punktów można wygenerować model w programie Revit. Rodzina programów Autodesk ReCap umożliwia stworzenie również wysokiej jakości modelu 3D, wraz z nałożonymi teksturami, na podstawie zdjęć (np. z powietrza) lub skaningu laserowego­­.

 

Autodesk Point Layout jest nowym narzędziem w ofercie Autodesk, częścią projektu Autodesk BIM 360 Glue, który integruje Autodesk Navisworks®, Autodesk Revit i AutoCAD, aby pomóc branży budowlanej w szybszym i dokładniejszym nanoszeniu punktów geodezyjnych w budowanym obiekcie i modelach CAD. Dzięki zastosowaniu technologii BIM i bezpośredniemu importowi/eksportowi danych, można wyeliminować potrzebę „ręcznego” sprawdzania poprawności wykonania obiektu oraz wiele niedokładności i problemów.

  • Wykorzystując oprogramowanie Autodesk Navisworks Manage, użytkownik ma możliwość przeniesienia informacji o projekcie i sklejenia danych z różnych formatów plików, tworząc pojedynczy, zintegrowany model.
  • Na tak przygotowanym modelu, za pomocą Autodesk Point Layout nanosi punkty pomiarowe. Będą one wykorzystywane przy pomiarach obiektu tachimetrem.
  • Korzystając z tej technologii, w dalszym etapie może precyzyjnie nanieść punkty pomiarowe w terenie, jak również wykonać pomiary powykonawcze.
  • Kontynuując wykorzystanie modelu i przepływu pracy opartego o technologię BIM, uzyskane wyniki pomiarów powykonawczych informują o dokładności wykonanych robót. Następnie z tak pozyskanymi danymi może wrócić do modeli projektowych, aby przeanalizować rozbieżności i podjąć odpowiednie działania.

W Autodesk Revit spotykają się obszary pracy nad zagadnieniami budowlanymi: architektonicznym, konstrukcyjnym i instalacyjnym. Ciekawym rozwiązaniem, umożliwiającym usprawnienie pracy międzybranżowej, (jak również w każdej z powyższych branż) jest wykorzystanie pracy współdzielonej (worksharing) w programie Autodesk REVIT, czyli jednoczesna praca wielu osób na jednym pliku przy stałej kontroli uprawnień dostępowych.

Nad poprawnością modelu i aktualnością dokumentacji czuwają narzędzia kontroli zmian parametrycznych, które zarządzają wprowadzanymi przez użytkownika zmianami i wprowadzają je w całym projekcie, umożliwiając w ten sposób wyeliminowanie zbędnych prac, polegających na ręcznych aktualizacjach poszczególnych rysunków. Otwiera to tym samym drogę do wszelkiego typu analiz, prowadzących do optymalizacji projektu pod różnymi kątami: użytkowym (projektowanie koncepcyjne w Autodesk Revit); konstrukcyjnym (analizy wytrzymałościowe w Autodesk Robot StructuralAnalysis Professional oraz w wersji chmurowej Autodesk Robot Structural Analysis 360); energetycznym (analizy energetyczne w Autodesk Revit oraz Autodesk Green Building Studio) i estetycznym (Autodesk Revit oraz 3ds Max Design), a co za tym idzie również kosztowym. Dodatkowym atutem stosowania Autodesk Revit jest szybka możliwość wykrywania kolizji, co znacząco usprawnia koordynację pracy pomiędzy konstruktorem, architektem i projektantem instalacji sanitarnych.

Mając do pomocy taki program jak Autodesk 360 Glue, bieżąca koordynacja prac i eliminacja konfliktów w momencie ich pojawienia się, jest czymś naturalnym i przestaje być problemem nawet przy dużym rozproszeniu zespołu projektowego. Autodesk 360 Glue jest bowiem usługą w ramach Autodesk 360, wykorzystującą potęgę chmury obliczeniowej. W programie tym tworzona jest chmurowa wersja wspólnego modelu, nad którym pracują projektanci różnych branż. Każdy z uczestników procesu projektowego, bez względu na lokalizację, może „dokleić” swoją część modelu do zbiorczego pliku, który następnie będzie weryfikowany przez osobę odpowiedzialną za koordynację prac nad projektem. Koordynator ma możliwość szczegółowego przeglądania modelu, nanoszenia uwag, sugestii i natychmiastowego ich komunikowania poszczególnym członkom zespołu przez wiadomość elektroniczną. Każda wiadomość zawiera automatycznie generowany link, który otwiera model w Autodesk 360 Glue i odpowiednio go pozycjonuje na ekranie, aby użytkownik nie musiał robić tego ręcznie.

Kolejnym, bardzo trudnym do zarządzania obszarem, który jest doskonale obsługiwany przez Autodesk 360 Glue, jest wykrywanie kolizji. W Autodesk 360 Glue wszystkie kolizje nie tylko są wykrywane, ale również natychmiast przesyłane do odpowiednich osób w zespole projektowym. W idealnej sytuacji, gdy cały zespół tworzy model w Autodesk Revit, informacja o kolizji przekazywana jest zarówno w formie tekstowej (wiadomość e-mail), jak i graficznej, a kolidujące elementy są izolowane w modelu Revit na ekranie. Takie podejście sprawia, że ostateczny produkt, jakim jest projekt budynku, jest spójny i bezbłędny.

Zakładając, że model jest gotowy, nie można go jednak rozpatrywać W oderwaniu od otoczenia; musimy zadbać o całość:

  • budynek
  • otaczające go nieruchomości;
  • drogi dojazdowe;
  • infrastrukturę naziemną i podziemną;
  • ukształtowanie terenu itd.

 

Narzędziem które pomoże nad tym zapanować jest Autodesk InfraWorks, który w jednym pliku połączy ze sobą dane, pochodzące z różnych aplikacji: numeryczny model terenu (stworzony w AutoCAD Civil 3D oraz AutoCAD MAP 3D); dane geoprzestrzenne (np. bardzo popularne wśród geodetów pliki .shp – AutoCAD MAP 3D) i pochodzące z serwerów baz danych; dwuwymiarowe dane CAD (np. mapę zasadniczą – AutoCAD MAP 3D) z projektem szczegółowym pochodzącym z aplikacji projektowych, jak np. Revit. Gotowy plik można opublikować w chmurze (wykorzystując usługę Autodesk InfraWorks 360) do wglądu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Dzięki takim zabiegom już na etapie projektu możemy ocenić wpływ budynku na otoczenie oraz stopień jego dopasowania do istniejącej zabudowy.  Zarządzanie całym procesem projektowym nie jest prostą sprawą. Rozwiązaniem, które pomoże zapanować nad przepływem dokumentacji i informacji projektowych może być np. Autodesk Vault

Oprogramowanie z rodziny Autodesk Vault zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do centralnego śledzenia danych projektowych i zarządzania nimi, współpracy w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji przepływu pracy i bezpiecznego udostępniania oraz przetwarzania danych w skali całej organizacji.

Zanim obiekt zostanie wybudowany, musi zostać przygotowany harmonogram realizacji budowy oraz kosztorys. Narzędziem, które może być tu pomocne jest Navisworks, który pozwala na dodanie do modelu 3D czwartego wymiaru: czasu.

Za pomocą odpowiednich funkcji, elementy modelu zostaną spięte z harmonogramem robót stworzonym w aplikacjach zewnętrznych, dedykowanych do tego typu czynności. Dzięki temu powstanie symulacja procesu realizacji pozwalająca na jego optymalizację, a także analizę stopnia zaawansowania i ewentualnych odchyleń od założonego planu. Usługa Autodesk 360 Field. pozwala na stworzenie jednej, dostępnej dla wszystkich bazy informacji o projekcie, postępach prac, jakości wykonanych robót, zasadach BHP, wyrównując w ten sposób poziom wiedzy na temat inwestycji wszystkich uczestników: wykonawców, architektów, menedżerów kontraktu, kierownictwa budowy itd. Dzięki temu prace na budowie są planowane w sposób optymalny z maksymalnym wykorzystaniem dostępnych zasobów i przede wszystkim z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa. Aplikacja działa zarówno w miejscach z dostępem do Internetu, jak i bez tak więc zawsze, kiedy dostęp do informacji będzie potrzebny, można na nią liczyć.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×