Dodatki

Uwaga: Podczas tworzenia poniższego materiału przyjęte zostało założenie, że czytelnik posiada już wiedzę na temat programu Revit Architecture 2011 odpowiadającą zawartości opracowania „Autodesk Revit Architecture – Mój pierwszy projekt”. Znacznie ułatwi to korzystanie z poniższych informacji.


Revit Architecture 2011 – Rodziny.

Rodzina (w wersji angielskiej: Family) to podstawowe elementy używane w pracy z programem Revit Architecture.
Jeśli pracowałaś/eś wcześniej w programie bazującym na platformie AutoCAD to zapewne znane są Ci tzw. bloki, a może i bloki dynamiczne. Rodziny są pod pewnymi względami podobne do bloków, jednak idą daleko dalej, jeśli chodzi o usprawnienie pracy projektanta. Rodziny w 100% korzystają z zalet modelu parametrycznego – jednej z głównych cech platformy Revit.
Co to oznacza w praktyce?

 1. Otwórz program Revit.
 2. Po pojawieniu się ekranu startowego z Menu: Rodziny wybierz „Nowy”   
 3. W oknie „Nowa rodzina – wybierz plik szablonu” wybierz „Meble (metryczne).rft”  Stworzymy nieskomplikowaną formę, którą dzięki parametrom uczynimy dużo sprytniejszą.
   
 4. Z karty: Narzędzia główne, z panelu: Formy wybierz opcję Wyciąganie.


   
 5. Z karty: Zmień I Utwórz wyciąganie, z panelu: Rysuj wybierz metodę: Prostokąt.


   
 6. W przestrzeni roboczej narysuj prostokąt o wymiarach 2000x1000


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 7. Zakończ tryb edycji szkicu.


   
 8. Przejdź na widok 3d, najprościej korzystając z ikony znajdującej się na pasku szybkiego dostępu.
 9. Zaznacz utworzoną bryłę.
 10. W oknie Właściwości, w polu: Koniec wyciągania zmień domyślną wartość 250 na 1500.


   
 11. Wróć na widok rzutu: poziom odniesienia.
 12. Z karty: Narzędzia główne, z panelu: Formy rozwiń menu: Forma Wycięcia i wybierz: Wyciąganie wycięcia.


   
 13. Ponownie naszkicuj prostokąt, aby nachodził na już istniejącą bryłę w sposób jak poniżej.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 14. Będą cały czas w trybie szkicowania (krawędzie podświetlone na różowo) z karty Opisz, z panelu Wymiar wybierz Wyrównany.


   
 15. Zwymiaruj odległość krawędzi bryły od krawędzi wycięcia. Jeśli będzie potrzeba użyj klawisza TAB, aby przełączyć się pomiędzy możliwymi do wskazania elementami.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 16. Wykonaj tą samą operację po przeciwnej stronie modelu.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 17. Zakończy wymiarowanie naciskając dwukrotnie klawisz ESC.
  Teraz poprzez modyfikację wprowadzimy do modelu parametry które ułatwią nam zarządzanie jego kształtem.
   
 18. Zaznacz pierwszy z utworzonych wymiarów.
 19. Na Pasku opcji rozwiń Menu: Etykieta i wybierz Dodaj parametr.


   
 20. W oknie właściwości parametru:

  1. W sekcji Typ parametru upewnij się, że wybrany jest Parametr rodziny.
  2. W sekcji Dane parametru:
   1. Nazwa: szerokość1
   2. Upewnij się, że będzie to parametr Typu.
   3. Upewnij się, że parametr będzie dodany do grupy: Wymiary.
  3. Zakończ przyciskiem OK.

  Zauważ, jak zmienił się opisy wymiaru. Jest to informacja, że dany wymiar jest połączony z parametrem i może być przez ten parametr modyfikowany.
   
 21. Zaznacz drugi wymiar i dodaj do niego kolejny parametr, tym razem o nazwie szerokość2. Powtórz odpowiednie kroki z puntków 17-19.
  Tak powinno to teraz wyglądać.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 22. Zakończ tryb edycji wyciągania.
 23. Przejdź na standardowy widok 3d.
  Wyciąganiu została nadana standardowa wysokość 250mm. Jej wartość również opiszemy stosownym parametrem.
   
 24. Przejdź na widok Przód z grupy: Rzędne.
 25. Z karty Opisz, z panelu Wymiar wybierz Wyrównany.
 26. Zwymiaruj odległość pomiędzy górną płaszczyzną wyciągania, a górną płaszczyzną bryły.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 27. Zakończ rysowanie wymiarów naciskając dwukrotnie klawisz ESC.
 28. Zaznacz nowo utworzony wymiar.
 29. Na Pasku opcji rozwiń menu Etykieta i wybierz Dodaj parametr.
 30. Analogicznie jak w krokach 18-20 zdefiniuj parametr o nazwie: grubość blatu.

   
 31. Przejdź na widok 3d.
 32. Z karty Narzędzia główne, z panelu Właściwości wybierz opcję Typy rodzin.  W oknie Typy rodzin masz wgląd we wszystkie parametry definiujące daną rodzinę. Zauważ, że znajdują się tam utworzone przed chwilą parametry szerokość1, 2 oraz grubość blatu.   
 33. Aby zobaczyć wpływ parametrów na wygląd rodziny zmodyfikuj ich wartości w następujący sposób:
  1. szerokość 2: 300
  2. szerokość 1: 500
  3. grubość blatu: 500
  i zatwierdź zaminy przyciskiem Zastosuj. Zwróć uwagę, jak model został automatycznie zaktualizowany.
   
 34. W oknie Typy rodzin, w sekcji Typy rodzin wybierz Nowy.


   
 35. W oknie nazwa wpisz: Wariant 1 i zakończ przyciskiem OK.
 36. Powtórz powyższą operacją i dodaj Wariant 2 i Wariant 3.
  Zwróć uwagę jak po zdefiniowaniu dodatkowych typów rodziny aktywowane zostało menu Nazwa. Masz teraz możliwość jego rozwinięcia i przełączania się między typami rodziny.  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 37. Rozwiń menu Nazwa i wybierz Wariant 2.
 38. Zmodyfikuj wartości parametrów szerokość 1, szerokość 2 i grubość blatu wedle uważania tak, aby wyraźnie różniły się od wariantu 1.
 39. Powtórz tą samą operacją dla Wariantu 3.
  Zobacz jak teraz po wybraniu danego wariantu z listy typów i kliknięciu przycisku Zastosuj model automatycznie jest aktualizowany.
   
 40. Wybierz jeden z Wariantów, Zastosuj i zamknij okno przyciskiem OK.
 41. Zapisz rodzinę pod nazwą „mebel-koncepcja”
 42. Otwórz nowy projekt w Revicie – zwróć uwagę, aby był to projekt, a nie rodzina.
 43. Revit automatycznie przełączył widok na nowo otwarty projekt.
 44. Z karty Widok, z panelu Okna rozwiń menu Przełącz okna i przejdź dowolny z otwartych widoków rodziny mebel-koncepcja.rfa.


   
 45. Z dowolnej karty wybierz znajdującą się na jej końcu opcję Wczytaj do projektu. Revit automatycznie przełączył się na widok otwartego projektu, gdzie masz możliwość wstawienia rodziny.


   
 46. Wstaw trzy egzemplarze naszego mebla.
 47. Zakończ wstawianie naciskając dwukrotnie klawisz ESC.
 48. Przejdź na widok 3d.
  Teraz wszystkie 3 elementy są identyczne, ponieważ wszystkie pokazują ten sam typ rodziny.


   
 49. Zaznacz jeden z egzemplarzy.
 50. W oknie właściwości rozwiń listę typów i wybierz typ: Wariant 2.
 51. Zaznacz kolejny egzemplarz i wybierz typ: Wariant 3.
Została utworzona rodzina: model-koncepcja, w jej wnętrzu zdefiniowane zostały parametry opisujące jej wygląd i zachowanie. Następnie wewnątrz rodziny utworzone zostały trzy typy różniące się wartościami parametrów. Możliwy do uzyskania poziom zaawansowania rodziny, jej sprytu i struktury jest praktycznie nieograniczony.
Zachęcam do tworzenia własnych rodzin i ich typów – bardzo szybko można otrzymać pokaźna bibliotekę najczęściej wykorzystywanych elementów.

Dzięki za wspólne „revitowanie”.

Pozdrawiam i do następnego razu!

Stanisław Ciesielski
Inżynier Aplikacji AEC
Datech
Tech Data Polska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×