Dodatki

Uwaga: Podczas tworzenia poniższego materiału przyjęte zostało założenie, że czytelnik posiada już wiedzę na temat programu Revit Architecture 2011 odpowiadającą zawartości opracowania "Autodesk Revit Architecture – Mój pierwszy projekt". Znacznie ułatwi to korzystanie z poniższych informacji.Revit Architecture 2011 – Priorytety materiałów i łączenie przegród.


Program Revit posiada narzędzia, które ułatwiają tworzenie i edycję elementów składających się z warstw z różnych materiałów. Podstawowymi elementami tego typu są: ściany, dachy i stropy. Warstwy z jakich dana przegroda jest zbudowana ma ogromny wpływ na to jak będzie wyglądać jej połączenie z innymi obiektami. Przykład: ściana z płyt gipsowo-kartonowych łącząca się ze ścianą o konstrukcji murowanej


Kliknij rysunek aby powiększyć

Zwróć uwagę na dwa sposoby, w jaki ściany się ze sobą przecinają. Można sobie oczywiście wyobrazić sytuacje w projekcie budowlanym gdzie oba znajdą swoje zastosowanie, co jest tutaj istotne to możliwość weryfikacji jak dana przegroda będzie się zachowywać. Jak najwięcej kontroli, a jak najmniej przypadkowości.

 1. Otwórz program Revit Architecture 2011.
 2. Po pojawieniu się ekranu startowego z Menu: Projekty wybierz Nowy.
  Został otwarty nowy projekt.
   
 3. Z karty Narzędzia główne, z panelu Zbuduj, wybierz opcję Ściana.  Narzędzie zostało aktywowane, a wybrana została standardowa "ściana podstawowa". Utworzymy teraz trzy typy ścian, na razie różniące się tylko nazwą, za chwilę zmodyfikujemy ich wewnętrzną strukturę.
   
 4. W oknie Właściwości wybierz opcję Edytuj typ.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 5. W oknie Właściwości typu wybierz opcję Powiel.


   
 6. W oknie Nazwa wpisz: ściana z płyt g-k i zatwierdź przyciskiem OK.
 7. W oknie Właściwości typu ponownie wybierz opcję Powiel.
 8. W oknie Nazwa wpisz: ściana ocieplona betonowa 45cm i zatwierdź przyciskiem OK.
 9. Powtórz powyższą procedurę, aby utworzyć kolejny typ ścian o nazwie: ściana murowana 22cm.
 10. Zamknij okno Właściwości typu przyciskiem OK.
 11. W oknie Właściwości rozwiń listę typów ścian i wybierz: ściana ocieplona betonowa 45cm.
 12. W przestrzeni roboczej narysuj prostokąt o wymiarach 10x15m (szerokość x wysokość)
 13. Na pasku kontroli widoku zmień poziom szczegółowości rzutu na wysoki.
 14. Zaznacz dowolną ze ścian.
 15. W oknie Właściwości wybierz opcję Edytuj typ.
 16. W oknie Właściwości typu z sekcji Budowa, w wierszu Konstrukcja wybierz opcję Edytuj  s Zostało otwarte okno Edytuj zespół. Poprzez dostępne w nim opcje możliwa jest rozległa kontrola nad tym jak dana przegroda będzie wyglądać i jak będzie się zachowywać.
   
 17. W oknie Edytuj zespół wybierz znajdującą się w lewym dolnym narożniku opcję Podgląd.
  Zwróć uwagę na sekcję Warstwy.  To z jej pomocą możliwa jest edycja wewnętrznej struktury ściany: jej warstw, ich grubości i przypisanych do nich materiałów. Znajdująca się wewnątrz tabela składa się z czterech kolumn: Funkcja, Materiał, Grubość i Powłoki budynku. Najistotniejsze dla nas w tym momencie są trzy pierwsze.
  Funkcja: jaką dana warstwa pełni funkcję w danej przegrodzie,
  Materiał: z jakiego materiału jest wykonana,
  Grubość: jaka jest jej warstwa (wyrażona w bieżących jednostkach projektu).
  Dodatkowego komentarza wymaga kolumna Funkcja. Za nazwą pełnionej funkcji znajdują się umieszczone w kwadratowych nawiasach cyfry od 1 do 5. Te liczby to tzw. priorytety warstw. Im niższa cyfra tym wyższy priorytet danej warstwy.
   
 18. W oknie Edytuj zespół kliknij trzykrotnie przycisk Wstaw, aby dodać nowe warstwy wewnątrz ściany.
  Domyślnie wszystkie nowo dodane warstwy mają przypisaną funkcję: Nośna i priorytet [1].
   
 19. Kliknij na komórce funkcji warstwy będącej po zewnętrznej stronie ściany.
  Jeśli trzeba odszukaj podpisy "STRONA ZEWNĘTRZNA" i "STRONA WEWNĘTRZNA" znajdujące się powyżej i poniżej tabeli warstw, aby ustalić położenie warstw i orientację całej ściany.
   
 20. Rozwiń menu funkcji i wybierz: Wykończenie 1 [4]


   
 21. Dla tej samej warstwy kliknij na przypisany do niej aktualnie materiał: po czym klikając na przycisk z trzykropkiem otwórz okno Materiały.


   
 22. Z listy wybierz materiał: Okładzina tynkowa.
 23. W komórce Grubość wpisz: 20 (bieżącą jednostką projektu są milimetry).
  Zwróć uwagę na to jak zmienił się podgląd ściany.
   
 24. W analogiczny sposób dokonaj edycji kolejnych warstwy w następujący sposób:
  1. Warstwa w wierszu nr 3:
   1. Funkcja: Izolacja termiczna / pustka [3]
   2. Materiał: Izolacja / Przeszkody termiczne - izolacja sztywna
   3. Grubość: 150 mm
  2. Warstwa w wierszu nr 4:
   1. Funkcja: Nośna [1]
   2. Materiał: Beton - wylewany na miejscu budowy
   3. Grubość: 240 mm
  3. Warstwa w wierszu nr 5:
   1. Funkcja: Wykończenie 1 [5]
   2. Materiał: Okładzina tynkowa
   3. Grubość: 10 mm
  Zwróć uwagę na dwa wiersze z szarym tłem mające w polu funkcja wpisane: Granica warstwy nośnej. Te dwa wiersze właściwie zlokalizowane w strukturze ściany pełnią funkcję informacyjną dla wielu innych narzędzi Revita – dzięki czemu wiedzą one np. w jaki sposób odpowiednio oprzeć strop na warstwie nośnej ściany.
   
 25. Zaznacz górną granicę warstwy nośnej klikając na numer wiersza, w którym się znajduje.


   
 26. Korzystając z przycisku "W dół" przesuń tą warstwę tak, aby znajdowała się zaraz ponad warstwą nośną z betonu.
 27. Analogicznie przesuń dolną granicę warstwy nośnej, tak aby znajdowała się zaraz poniżej warstwy nośnej z betonu.
  Schemat warstw ściany powinien wyglądać następująco:


   
 28. Zamknij okno "Edytuj zespół" przyciskiem OK.
 29. Zamknij okno "Właściwości typu" przyciskiem OK.
  Ściana na rzucie została automatycznie dostosowana do wprowadzonych przez nas zmian.
   
 30. Z karty Narzędzia główne, z panelu Zbuduj, wybierz opcję Ściana.
 31. W oknie Właściwości rozwiń listę typów ścian i wybierz: ściana murowana 26cm.
 32. Narysuj pionową ścianę wewnętrzną tak jak na rysunku poniżej:


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 33. Zaznacz nowo utworzoną ścianę.
 34. W oknie Właściwości wybierz opcję Edytuj typ.
 35. W oknie Właściwości typu z sekcji Budowa, w wierszu Konstrukcja wybierz opcję Edytuj.
 36. W oknie Edytuj zespół zmodyfikuj konstrukcję ściany, aby odpowiadała poniższej tabeli:


   
 37. Zamknij okno "Edytuj zespół" przyciskiem OK.
 38. Zamknij okno "Właściwości typu" przyciskiem OK.
  Ściana została dopasowana. Zobaczmy teraz jak priorytety "pilnują" odpowiedniego łączenia się elementów.
   
 39. Zaznacz ścianę murowaną i wydłuż ją poza obrys ścian o konstrukcji betonowych.
 40. Z kary Zmień, z panelu Geometria wybierz opcję Dołącz i połącz ze sobą ścianę murowaną i przecinającą ją ścianę betonową.
  Zwróć uwagę na to jak zachowują się warstwy obu ścian. Z punku widzenia logiki budowlanej są one odpowiednio ze sobą połączone.
  Beton "tnie" cegłę, cegła "tnie" izolację, izolacja "tnie" tynk itd.
   
 41. Z karty Narzędzia główne, z panelu Zbuduj, wybierz opcję Ściana.
 42. W oknie Właściwości rozwiń listę typów ścian i wybierz: ściana z płyt g-k.
 43. W oknie Właściwości wybierz opcję Edytuj typ.
 44. W oknie Właściwości typu z sekcji Budowa, w wierszu Konstrukcja wybierz opcję Edytuj.
 45. W oknie Edytuj zespół zmodyfikuj konstrukcję ściany, aby odpowiadała poniższej tabeli:


   
 46. Zamknij okno "Edytuj zespół" przyciskiem OK.
 47. Zamknij okno "Właściwości typu" przyciskiem OK.
 48. Narysuj poziomą ścianę wewnętrzną tak jak na rysunku poniżej:


  Kliknij rysunek aby powiększyć

Ponownie zwróć uwagę jak nowo dodana ściana we właściwy sposób połączyła się z pozostałymi.
Powyższy przykład miał zademonstrować jak poprzez odpowiednio zdefiniowane priorytety w typach ścian możemy decydować o tym jak dane elementy będą się ze sobą łączyć. Te same zasady obowiązują również dla stropów i dachów, dzięki czemu projektant może skupić się nad formą i kształtem projektowanego obiektu, a nie na pilnowaniu czy program właściwie je połączył.Kliknij rysunek aby powiększyć

Dzięki za wspólne "revitowanie".

Pozdrawiam i do następnego razu!

Stanisław Ciesielski
Inżynier Aplikacji AEC
Datech
Tech Data Polska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×