Dodatki

Uwaga:Podczas tworzenia poniższego materiału przyjęte zostało założenie, że czytelnik posiada już wiedzę na temat programu AutoCAD Civil 3D 2011 odpowiadającą zawartości opracowania „AutoCAD Civil 3D – Mój pierwszy projekt”. Znacznie ułatwi to korzystanie z poniższych informacji.

 

Edycja styli wyświetlania obiektów programu AutoCAD Civil 3D

Przy wykonywaniu ćwiczeń zawartych w opracowaniu „Mój pierwszy projekt” z pewnością wielokrotnie spotkałeś się z różnymi stylami wyświetlania obiektów programu AutoCAD Civil 3D. W większości przypadków style te były przez Ciebie akceptowane domyślnie, co często skutkowało „mało szczęśliwym”, dalekim od praktycznych zastosowań doborem kolorów, czcionek, czy wyświetlanych etykiet.

W poniższym ćwiczeniu zajmiesz się dostosowaniem styli wyświetlania do własnych standardów na przykładzie profilu podłużnego terenu i niwelety.

 1. Otwórz jeden z plików zawartych w opracowaniu „Mój pierwszy projekt – AutoCAD Civil 3D”, w którym jest już zaprojektowana niweleta. (ja będę pracował na pliku: Rozdział.V.3.dwg).
  Na początek zmienisz rodzaj i kolor linii widoków profili podłużnych.
 2. Na rysunku zaznacz profil podłużny terenu (zielona linia).
 3. Na dynamicznej wstążce narzędzi wybierz Właściwości profilu, a następnie Edycja stylu profilu.   
 4. W oknie Styl profilu na zakładce Wyświetl wierszu linia zmień Rodzaj linii na Hidden oraz skale na 10. Pozostałe wiersze pozostaw bez zmian.   
 5. Kliknij OK. W podobny sposób zmienisz fioletowy kolor stycznych niwelety.
 6. Zaznacz niweletę, następnie na dynamicznej wstążce wybierz Właściwości profilu, a potem Edycja stylu profilu.
 7. Na zakładce Właściwości zmień kolor wyświetlania linii na czerwony. Zwróć uwagę na inne elementy, w których możesz dokonać zmian.
 8. Zatwierdź zmiany klikając OK. Profil podłużny terenu i niweleta powinny wyglądać jak na zrzucie poniżej.


  Kliknij rysunek aby powiększyć

  Aby widok profili był bardziej czytelny wstawisz teraz do niego siatkę pionową oraz poziomą, a następnie dodasz do wykresu obszary wykopów i nasypów.
 9. Na rysunku zaznacz Widok profilu (kliknij na jedną z osi lub element pasm), a następnie wybierz Edycja stylu widoku profilu.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 10. Przejdź na zakładkę Wyświetl i włącz widoczność siatki pionowej głównej i pomocniczej oraz siatki poziomej głównej (nie włączaj widoczności siatki poziomej pomocniczej - to zaciemniłoby tylko widok).


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 11. Zatwierdź zmiany – przyciskiem OK.
 12. Ponownie zaznacz widok profilu.
 13. Wybierz Właściwości widoku profilu, a następnie przejdź na zakładkę Kreskowanie.
 14. Kliknij na obrazki: Powierzchnia nasypu oraz Powierzchnia wykopu.
 15. Kliknij Zastosuj, nie zamykaj okna.


  Kliknij rysunek aby powiększyć

  Program dodał do wykresów powierzchnie nasypu i wykopu. Zmienisz teraz ich styl wyświetlania.
 16. Kliknij na Styl kształtu Profil – wykop, a następnie w oknie Wybierz styl kształtu – Edytuj bieżący wybór.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 17. W oknie Styl kształtu Profil – Wykop na zakładce Wyświetl dla Kierunku widoku: Profil wyłącz widoczność krawędzi kształtu i zmień kolor wyświetlania wypełnienia obszaru kształtu na brązowy (np kolor nr 26).


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 18. Potwierdź dokonane zmiany dwukrotnie klikając OK.
 19. Powtórz czynności dla stylu kształtu Profil –Nasyp wybierając dla wypełnienia obszaru kolor żółty. Widok profili powinien wyglądać jak na zrzucie poniżej.


  Kliknij rysunek aby powiększyć

  Zmienisz teraz sposób wyświetlania pasm pod wykresem.
 20. Ponownie włącz Właściwości widoku profilu, a następnie przejdź na zakładkę Pasma.
 21. W kolumnie Styl kliknij ikonę po prawej stronie stylu Rzędne niwelety - kilometraż i niweleta, a następnie edytuj bieżący wybór.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 22. Na zakładce Szczegóły pasma zmień wysokość pasma na 18.0, a następnie kliknij Skomponuj etykietę dla Tekstu tytułu.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 23. Przejdź na zakładkę Układ. W wierszu Wysokość tekstu zmień wartość na 5.0, a w wierszu Odsunięcie x na 4.0.
 24. Kliknij trzykropek w wierszu Zawartość.
 25. W oknie Edytor komponentu tekstowego przejdź na zakładkę Format. Usuń tekst Rzędne niwelety.
 26. Zmień czcionke na Calibri i wpisz tekst Rzędne projektowane.
 27. Trzykrotnie kliknij OK.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 28. Analogicznie zmień teraz pozostałe style pasm.


  Kliknij rysunek aby powiększyć

  Następnym elementem, którego sposób wyświetlania zmienisz będą styczne w pasmach Elementy niwelety oraz Elementy trasy.
 29. Ponownie otwórz okno edycji Styl pasma geometrii pionowej dla stylu Elementy niwelety.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 30. Na zakładce Wyświetl ustaw kolor czerwony dla Stycznych diagramu geometrii.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 31. Dwukrotnie kliknij OK.
 32. W analogiczny sposób dostosuj styl Elementy trasy. Efekt Twoich zmian w pasmach powinien wyglądać jak na zrzucie poniżej.


  Kliknij rysunek aby powiększyć

  Ostatnim elementem, który zmienisz w tym ćwiczeniu będzie pasmo z kilometrażem. Do okna edycji Styl pasma danych profilu możesz dostać się (tak jak to do tej pory robiłeś) z poziomu Właściwości widoku profilu, nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Wszystkie style znajdujące się w rysunku możesz edytować poprzez zakładkę Ustawienia w Obszarze narzędzi.
 33. Włącz Obszar narzędzi (jeśli był wyłączony) i przejdź na zakładkę Ustawienia.
 34. Rozwiń drzewo Widok profilu a w nim kolejno: Style Pasma i Dane profilu.
 35. Kliknij prawym klawiszem myszy na styl Kilometraż i z menu rozwijanego wybierz opcję Edycja.


  Kliknij rysunek aby powiększyć

  Pojawiło się znane Ci z wcześniejszych edycji okno.
 36. Na zakładce Szczegóły pasma podświetl Pikieta główna
 37. Zaznacz Znaczniki wysokości pełnego pasma.
 38. Kliknij Skomponuj etykietę.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   
 39. W oknie Edytor stylów etykiet na zakładce Układ wybierz Nazwę komponentu: Znacznik, a następnie zmień Wysokość bloku na 10.0.


   
 40. Potwierdź zmiany przez OK.
 41. Zmień nazwę komponentu na Wartość pikiety
 42. Zmień Wysokość tekstu na 4.0, oraz Odsunięcie x na 8.0.


   
 43. Potwierdź wszystkie zmiany dwukrotnie klikając OK. Zaobserwuj zmiany, jakich dokonałeś w paśmie Kilometraż i w całym Widoku profilu.


  Kliknij rysunek aby powiększyć
   

Pamiętaj, że raz stworzony przez Ciebie styl możesz kopiować do innych rysunków. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób wykorzystując narzędzie do importowania styli. Po otwarciu szablonu wprowadź w linii poleceń _AeccImportStyles a następnie wybierz rysunek, z którego style chcesz skopiować. Gotowe - wszystkie style zostały skopiowane.

W tym ćwiczeniu nauczyłeś się edytować style wyświetlania obiektów programu AutoCAD Civil 3D na przykładzie zmiany Widoku profilu. Wszystkie inne style możesz zmieniać (i tworzyć) w analogiczny sposób.

Na początku pracy z programem AutoCAD Civil 3D tworzenie i edytowanie styli może wydawać się bardzo skomplikowane i pracochłonne. W miarę czasu staje się to jednak intuicyjne i prawie niezauważalne.

Dzięki za wspólną naukę,

Piotr Paluch,
Inżynier Aplikacji AEC
Datech
Tech Data Polska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×